Yönetim Kurulu Kararları Top. No:706

Toplantı Tarihi: 24/01/2018

Toplantı No     : 706

1- Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında görev yapan Yasemin TARCAN’ın, söz konusu kadroya atanma şartlarını taşımadığı “anlaşıldığından bahisle atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemin, Isparta İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararı gereğince ilgilinin açıktan atamasının yapılabilmesi için, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. Derece öğretim görevlisi kadrosunun Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programına aktarılmasına ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 21.03.2018
Okunma Sayısı: 1643
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!