Yönetim Kurulu Kararları Top. No:705

Toplantı Tarihi: 12/01/2018

Toplantı No     : 705

1/1- Doç. Dr. Züheyr KAMACI’nın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Jeofizik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Zeki AY’ın, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Hüsnü ÜNLÜ’nün, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Nejdet DURAK’ın, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Mustafa Reşit USAL’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/6- Doç. Dr. Enis Kemal SAGULAR’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/7- Doç. Dr. Yusuf UÇAR’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/8- Doç. Dr. Nuri ÖZBEK’in, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/9- Doç. Dr. Erkan POLAT’ın, Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/10- Doç. Dr. Bülent DEDE’nin, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomotoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ’ın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Göller Bölgesi Teknokenti, PROAKTİFSU Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şirketinde “Burdur Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında danışman olarak 2547 sayılı Kanunun 37. maddesine göre onay tarihinden itibaren 30.08.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında ve hafta sonları iki haftada bir gün alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU’nun, hazırlamış olduğu Fiyat İstikrarından Ekonomik Büyümeye-Beklentiler ve Gerçekleşenler isimli kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğunun adı geçen yazara ait olmak üzere kendi imkanları ile basımında bir sakınca olmadığına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’na 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 21.03.2018
Okunma Sayısı: 1633
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!