Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 484

Toplantı Tarihi: 26/12/2017

Toplantı No     :484

1- Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyesi Prof. Dr. Fatih KILINÇ komisyon üyeliğinden ayrılması uygun görülmüş olup, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KUMARTAŞLI’nın yeni üye olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Disiplin Kurulunun teşekkül ettirilemediğinden dolayı Tıp Fakültesi Profesör öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR, Prof. Dr. Mehmet Okan ÖZKAYA, Prof. Dr. Arap Sedat SOYUPEK ve Prof. Dr. Cem ÇETİN’in Tıp Fakültesi Disiplin Kurulunda üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ’ın konuyla ilgili sunumundan sonra Mezun Danışma Kurulunun Eylül ve Kasım 2017 tarihlerinde yapmış olduğu toplantı raporları Senatomuz üyelerine açıklandı.

4-2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ve bundan sonraki bahar yarıyıllarında merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularının birimlerin talepte bulunmaları koşulu ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı açılmasına, I. öğretime 40 (kırk) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 28 (yirmi sekiz) olan kontenjanının Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tavsiyesi ile 100 (yüz) kontenjan olarak değiştirilmesine diğer programlarının kontenjanlarının ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekli ile kabulüne ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğreti üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyda ŞATAF’ın sunumu dinlenildi. Sosyal Bilimler Enstitüsünün Maliye Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Muhasebe ve Finansal Yönetim Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü a) Muhasebe ve Finansal Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, b) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Tezli Yüksek Lisans programlarında okutulmak üzere yeni ders tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12-Üniversitemiz 12. Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yeni ders tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvim Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14-Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu ve Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarının doluluk oranlarına ve ikinci öğretim Bölüm/Programlarında kayıtlı öğrencilerin sayıca az olması ve yatırmış oldukları ikinci öğretim öğrenim ücretleri toplamının % 63’lük kısmı, döneminde öğretim elemanlarına ödenmesi gereken ek çalışma karşılıkları giderlerini karşılamadığından öğrenci aktarımına ilişkin tekliflerin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Keçiborlu Meslek Yüksekokulunun; Üniversitemiz 22.09.2017 tarihli ve 479/3 sayılı kararı gereğince Keçiborlu Meslek Yüksekokulu bütçesinin yetersiz olması nedeniyle bölüm ve programlarında okuyan 2016 yılı ve öncesinde kayıtlı öğrencilerin birinci öğretim programlarına aktarılmalarına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi’nde yapılacak olan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli kabulüne oy birliği ile karar verildi.

17- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünün; Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı İşleyiş ve Eğitim Öğretim Yönergesi’nde yapılacak olan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 18- İlahiyat Fakültesinin Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi’nin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2017
Okunma Sayısı: 1303
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık