Süleyman Demirel Üniversitesi

Taşeron Çalışanların Kadroya Geçiş Süreci Hakkında Bilgilendirme(Güncel)

Üniversitemiz birimlerinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalışmakta olanların; 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile yapılan düzenlemeye istinaden, 02.01.2018- 11.01.2018 tarihlerinde hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞTE İSTENİLEN GEREKLİ BELGELER;

EKLER

1 - Başvuru Formu 

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 

3- Feragat Dilekçesi

4- Beş adet vesikalık fotoğraf 

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir. NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.

6- Başvuru sahibince eklenmek istenen belgeler eklenebilecektir.

NOT: Başvuru Formunda kullanılacak kodlar;

a) Öğrenim durumu alanı kodlaması: 0 – okuryazar olmayan, 1- okuryazar, 2- ilkokul, 3- ortaokul ve ilköğretim, 4- lise, 5- 2YO, 6- 4YO 7- YL ve/veya doktora

b) En Son Çalıştığı İşin Niteliği kodlaması: 1- temizlik, 2- güvenlik, 3- ulaşım, 4- büro işleri, 5- tamir ve bakım, 6- çöp, katı atık toplama, 7- park ve bahçe, 8- diğer

Bu bölümde “8” kodunun seçilmesi halinde işin niteliği de yazılacaktır.

Feragat Dilekçesi için tıklayınız

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

NOT: Taşeron kadrosuna geçilmesi ile ilgili olarak kişilerin, emekliliğini hak edip etmediği konusunda sosyal güvenlik kurumuna yazı almak için gitmemesi gerekiyor. Bu konu ile ilgili daha sonra ayrıca duyuru yapılacaktır

 

Yayın Tarihi: 2.1.2018
Okunma Sayısı: 15210
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık