Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 482

Toplantı Tarihi: 16/11/2017

Toplantı No     :482

1- Eğitim çalışmalarına verdiği destekle bilinen, 2000 yılında 250 kız öğrencinin barınabildiği Türkan Atayalvaç Kız Öğrenci Yurdu’nu yaptırarak Yalvaç’taki yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorunlarının çözümüne katkı sunan, 2016 yılında da Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasını yaptırarak üniversitemize kazandıran Emekli Dahiliye ve Fizyoterapi Mütehassısı Dr. G. Türkan Berkand ATAYALVAÇ’a Üniversitemiz Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Toplumsal Katkı Ödülü verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nin 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmesi nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve Etik Kurullarda görev yapacak kurul üyelerinin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üst Yönetici ve Birim Üst Düzey Yöneticilerin Eğitimine İlişkin Yönerge ve Eğiticilerin Eğitimi ile Eğiticilerin Verecekleri Eğitime İlişkin Yönergelerin Katılım Belgesi Başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasındaki değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin yürürlükten kaldırılarak yeni Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin birimden geldiği şekli ile kabul edilmesine kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün Üniversitemiz Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 2. Bölüm 5.maddesinin 1. fıkrasının d bendinin değişikliğinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6-Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 48. maddesi ile Üniversiteler Arası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 9. maddesine dayanılarak hazırlanıp yürürlüğe giren Süleyman Demirel Üniversitesi E-Ders Değerlendirme ve Yayın Yönergesinin güncelliğini kaybetmesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların  (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) yayınlanarak yürürlüğe girmesi sebebiyle Süleyman Demirel Üniversitesi E-Ders Değerlendirme ve Yayın Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Fen Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesindeki anabilim dalları içerisinde yer alan Halk Bilimi Anabilim Dalı’nın isminin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 29.09.2017 tarih ve 7585060-101.03.02-65479 sayılı yazısı gereğince Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan “Uzaktan Eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması” kararı gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında da;

a)İşletme Anabilim Dalı Bünyesinde bulunan İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 50 (Elli),

b)Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 50 (Elli),

c)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 50 (Elli)

d)Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Sağlık Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 50 (Elli),

e)İktisat Anabilim Dalı bünyesinde bulunan İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 50 (Elli) öğrenci alınabilmesi için konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10-

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.10.2017 tarih ve 65877 sayılı yazısı gereği İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin formasyon derslerini alarak mezun olabilmesi için 150 kredi ve 25 kredili formasyon dersi ile birlikte 175 kredilik dersi tamamlaması halinde formasyon derslerinin öğrencinin 30 AKTS dönem dersi yükünün üzerine ilave yük getireceğinden öğrencilerin mağdur edilmemesi için formasyon derslerinin kredisinin dönem ders yükü dışında tutulmasına,

- İlahiyat Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık sınıfından itibaren uygulanacak olan yeni ders planlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ekli listede belirtilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ikinci öğretim öğrencilerinin, ikinci öğretimde devam zorunluluğu olan öğrenci sayısının on ve altında olması nedeniyle birinci öğretime aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Mühendislik Tamamlama Programları ders planlarında yapılan değişikliğin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- 2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Enstitülerinde doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Doktora Yeterlik/Sanatta Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Önerisi Kredi (AKTS) iş yükünün birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen güz yarıyılı final sınavları ve bahar yarıyılı final ve bütünleme sınav tarihlerinin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ile çakışması nedeniyle 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları ve bahar yarıyılı final ve bütünleme sınav tarihlerinin birimden geldiği şekliyle güncellenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15- 31.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis İşletmeleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılarak yeni Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2017
Okunma Sayısı: 1234
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık