Yönetim Kurulu Kararları Top. No:703

Toplantı Tarihi: 11/12/2017

Toplantı No     : 703

1- Doç. Dr. Neşe DİKMEN’in, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan ve 04/11/2017 tarihinde Posta Gazetesinde ilan edilen profesör kadrosuna başvuran adayların bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin tespiti görüşüldü.

3- Üniversitemiz Fakültelerine ve Diğer Üniversitelerin Fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Okutman) olarak Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde çalıştırılmaları düşünülen Suriye Uyruklu Ayat ALSALİH ve Yaser KARMAN’ın 700/9 nolu Yönetim Kurulu kararımızda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görev süresi uzatımı olarak algılandığından adı geçen yabancı uyrukluların yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmalarına, Ziraat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Stepan VARBAN’ın sözleşme ücreti ile Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okutman Phillip Micheal MEFFORD’un sözleşme ücretinin değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemizde Okutman kadrosunda görev yapan Abdülkadir DEVECİOĞLU, Barçın KODAMAN, Turgut ERMUMCU, Serhat BAL ve Levent TEKİN’in, görev sürelerinin belirtilen tarihlerden itibaren 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına ve görev süresinin sona erdiği tarih itibariyle yeniden atanmalarına oy birliği ile karar verildi.                                                                      

6- Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN, Yrd. Doç. Dr. Meltem İNELİ CİĞER ve Yrd. Doç. Dr. Selim CİĞER’in, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin Isparta ve Burdur’da düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitiminde Hukuk” alanında eğitimci olarak alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek Antalya’da bulunan Diya Özel Eğitim Enerji Bilişim Teknik Arama Merkezi Mim. Müh. İnş. Paz. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti.’nde eğitimci olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek Enver Seçmen-Dileyin Yapalım Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunda eğitimci olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER ve Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU’nun, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen İş Hukuku Konularında Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Amaçlı Eğitim Semineri’nde eğitimci olarak alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla 02.11.2017 tarihinde görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan KOÇAK’ın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek Bioteknik Bitki Koruma ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. adına depo zararlılarına karşı bir fumigantın biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerini yapmak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz 2017 yılı Sabit Telefon Görüşme Hizmeti alımı işi 22/12/2016 tarihinde yapılan ihale sonucu TELSAM Telekomünikasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde kalmış olup, 19/01/2017 tarihinde sözleşme imzalanarak aynı tarih itibariyle görüşme hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanmaya başlamıştır. Yüklenici firma Üniversitemize yazmış olduğu dilekçede 2018 yılı Sabit Telefon Görüşme Hizmetini bedelsiz vermek istediğini belirtmiş olup, söz konusu hizmetin bedelsiz alınmasında sakınca bulunmadığına ve hazırlanacak protokolün onayı için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri tarafından hazırlanarak Üniversitemiz yayını olarak basımları yapılan ders ve yardımcı ders kitaplarının Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi ve kitap yazarı öğretim üyesi ile yapılan protokol gereği 5000 adete kadar basım ve yayın hakkı Üniversitemize ait olup, Üniversitemiz yayını olarak basılan 102 adet kitap için öğrencilerimiz ve Üniversitemiz dışından gelen talepler göz önünde bulundurularak 5000 adete kadar basımı, basım adeti ve fiyatının Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından belirlenmesi için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken; 29.01.2014 tarihinde naklen Üniversitemizden ayrılan Prof. Dr. Recep ÇETİN, tekrar göreve dönme talebinde bulunmuş ve Üniversitemiz Tıp Fakültesince uygun görüldüğü bildirildiğinden ilgilinin atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece profesör kadrosunun aynı birimin Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasına ve kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, ekli listede boş bulunan kadronun karşısında gösterilen Anabilim Dalına aktarılmasına ve kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan kadronun aynı birimin Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğreti Anabilim Dalına aktarılmasına ve kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)’nun 2017/7462 başvuru no ile 27.11.2017 tarihinde aldığı karar gereğince Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde istihdam edilmek üzere 09.12.2016 tarihli yardımcı doçentlik kadrosu ilanının iptali nedeniyle boş bulunan Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 4. Derece Araştırma Görevlisi kadrosuna kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20.12.2017
Okunma Sayısı: 6142
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!