Yönetim Kurulu Kararları Top. No:702

Toplantı Tarihi: 23/11/2017

Toplantı No     : 702

1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta iken lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer üniversitelere kadroları geçici olarak tahsis edilen, ekli listede bilgileri verilen ÖYP araştırma görevlilerinin, 01/09/2016 tarihli 29818 sayılı ikinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Kısmının 49. maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen; EK MADDE 30 ile statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülmüştü. Ekli listede adı geçen ÖYP geçen araştırma görevlilerinin statüsünün 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmelerine ve statüsünün dönüştürülebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ekli listede belirtilen üniversitelere geçici olarak tahsis edilen kadrolarının Üniversitemize geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20.12.2017
Okunma Sayısı: 2652
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!