Yönetim Kurulu Kararları Top. No:701

Toplantı Tarihi: 16/11/2017

Toplantı No     : 701

1- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elamanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın yer aldığı Resmi Gazete’de belirlenen hükümler doğrultusunda Üniversitemiz öğrencilerine uygulanacak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı dönemlik katkı payı ve öğrenim ücretlerinin, Uluslararası öğrencilere uygulanacak Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Mülkiyeti Üniversitemize ait, Doğu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arka bölümünde personel girişi yanında bulunan 50 m2 alanın akademik ve idari personel için kantin/kafeterya olarak hizmet verecek şekilde tahsis edilmesine ve hastane güvenliğinin tam ve eksiksiz tesis edilebilmesi için Sosyal Tesis İşletmeleri Müdürlüğü tarafından işletilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet GÜNEY’in, 2547 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi 7 nci fıkrası gereğince, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla Özel Davraz Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında kadro dışı görevlendirilmesinin onay tarihinden itibaren 24.03.2018 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre doktora eğitimi yapan ve doktora yeterliliğini sağlamış olan Arş. Gör. Öznur GÖRMEZ ve Arş. Gör. İsmail Yüksel GENÇ’in atamalarının yapılabilmesi için ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadroların kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Tıp Fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi yapan ve doktora yeterliliğini sağlamış olan Arş. Gör. Fatih Ahmet ŞENEL, Arş. Gör. Barış GÜREL, Arş. Gör. Bilge ŞENEL ve Arş Gör. Necati Berk BITRAK’ın, atamalarının yapılabilmesi için ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadroların kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Tıp Fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi yapan ve doktora yeterliliğini sağlamış olan Arş. Gör. Bilal ÇİĞ’in, atamasının yapılabilmesi için ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadroların kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 20.12.2017
Okunma Sayısı: 2215
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!