Yönetim Kurulu Kararları Top. No:700

Toplantı Tarihi: 07/11/2017

Toplantı No     : 700

1/1- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Evren EKMEKÇİ’nin, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM’ın, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ortodonti Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Arş. Gör. Hülya METE ARICAN’ın, Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yapması ve Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına aktarılmasına, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Sağlık Bakanlığı adına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında asistan olarak görev yapan Dr. Tolgahan KORKMAZ’ın, Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında yapması ve Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 4. derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin ve bölümün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasına, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- ÖSYM tarafından 17/12/2016 tarihinde yapılan 2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 2 adet kontenjanı olarak ekli listede belirtilen boş kadroların Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece yardımcı doçent kadrosunun aynı birim ve bölümün Radyoloji Anabilim Dalına aktarılmasına, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- 1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına İngiltere’de “Bizans Tarihi” alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen Ali MIYNAT’ın, mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4. derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin ve bölümün Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalına aktarılmasına, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında görev yapan Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı Arş. Gör. Ayşen ÇAM’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı sanatta yeterlilik programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Dokuz Eylül Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/b- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında görev yapan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Anabilim Dalı Arş. Gör. Neslihan DEMİRKOL’un, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Selçuk Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/c- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında görev yapan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Arş. Gör. Aslı YİĞİT’in, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yüksek lisans programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/d- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında görev yapan Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Arş. Gör. Emine ARDUÇ KARA’nın, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/e- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında görev yapan Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca aşağıda adı, soyadı, bölümü ve anabilim dalı belirtilenlerin Yabancı Uyruklu Personel olarak çalıştırılmalarına ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ümit KARA’nın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7. maddesi uyarınca Isparta Göller Bölgesi Teknokent Merkezi bünyesinde KOSGEB ile desteklenecek Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama faaliyeti gösterecek şirket için şirket ortağı olarak onay tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir GÖVDERE’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TEPAV tarafından yürütülecek olan 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından kabul edilen Ar-Ge projesi coğrafi bilgi sistemleri tabanları Türkiye Sanayi Envanteri bilgi sisteminin oluşturulması kapsamında araştırmacı olarak onay tarihinden itibaren kısmi zamanlı (haftada yarım gün) 1(bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem KAYA’nın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince New System Petrol Ürünleri İthalat İhracat İmalat San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından tedarik edilen “Turkim Nano S Ticari” isimli preparatın “Buğday, Mısır ve Nohut Türlerinde Verime ve Kalite Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi” ile ilgili çalışma yapılabilmesi için danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Modül Planlama Harita İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’ne koruma amaçlı imar planı, tarihi miras, kültürel varlıkları koruma uygulamaları, kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları konusunda danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit AKCA’nın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, Modül Planlama Harita İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’ne koruma amaçlı imar plan, tarihi miras, kültürel varlıklar, koruma uygulamaları, kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları konusunda rapor hazırlamak ve danışmanlık yapmak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okutman Ceylan YOL’un, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, Isparta İdeal Dil Merkezi İşletmesi bünyesinde Yabancı Dil Kurslarında danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raşit ÇALIŞKAN’ın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacak olan “TSR Bileşenleri Tanımlanması” başlıklı projede alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile proje yürütücüsü olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mustafa GÖKMEN’in, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün Gençlik Merkezinde açılması planlanan fotoğrafçılık kursuna eğitmen olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında onay tarihinden itibaren Haziran 2018 tarihine görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

18- Isparta İli Çünür Mahallesi 8361 ada, 5 parselde bulunan mülkiyeti Üniversitemize ait olan 357.34m2 alana, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmaya, sözleşme gereği yüklenicinin hak etmiş olduğu tapuları kat karşılığı temlik suretiyle yükleniciye devir etmeye, tapu tescil işlemlerini yapmaya ve bu hususlarla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI adına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

19- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU’nun, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, Makine Mühendisleri Odası Isparta Şubesinde Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Bilirkişilik Temel Eğitim Programında” eğitimci olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

20- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ek 1. maddesinde yer alan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosuna Yeni 3B Eklemeli Üretim alanında 3 adet araştırma görevlisi kadrosunun ilan edilebilmesi için ekli listede belirtilen kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

21-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sayfasında 1020186 ilan numarası ile 31.10.2017 tarihinde ilan edilen ve Rektörlük bünyesine alınacak Uzman kadrosuna başvuran adaylarda aranan nitelikler ile söz konusu kadroya müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12. maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, söz konusu kadrolara müracaat eden adayların Ön Değerlendirmenin 17.11.2017 tarihinde Giriş Sınavının 21.11.2017 tarihinde ve saat 10.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu E-4 Bloğunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bilim Sınav Alanı:

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yazılım Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Lisans sonrası Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak. Belgelendirmek kaydıyla C#, JAVA ve SQL programlama dillerini kullanabiliyor olmak.

Güncelleme Tarihi: 14.11.2017
Okunma Sayısı: 4259
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!