Süleyman Demirel Üniversitesi

Kalkınma Bakanlığı 2018 Yılı Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Kalkınma Bakanlığının 31.10.2017 tarihli ve 4976 sayılı yazısında aşağıda belirtilen alanlarda 2018 yılı "Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı"na çıkılmış olup çağrıda belirtilen alanlardaki araştırma altyapısı proje tekliflerinin http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer alan başvuru formları doldurularak sisteme elektronik ortamda yüklenmesi; yüklenen formların da 2 nüsha olarak 08.01.2018 tarihine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi önem arz etmektedir.

Proje Çağrısında Belirtilen Alanlar

1. Sağlık:

     1.1. Aşı

     1.2. Nörobilim

     1.3. Biyomedikal Cihaz

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri:

     2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama

     2.2. Fotonik

     2.3. Robotik

     2.4. Yapay Zeka

     2.5. Bulut Bilişim

     2.6. Büyük Veri

     2.7. Siber Güvenlik

3. Enerji:

      3.1. Nükleer Enerji

      3.2. Yakıt Pili Teknolojileri

4. Raylı Sistemler Araçları

SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi(BAP)

Yayın Tarihi: 13.11.2017
Okunma Sayısı: 4517
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık