Yönetim Kurulu Kararları Top. No:699

Toplantı Tarihi: 17/10/2017

Toplantı No     : 699

1/1- Doç. Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ’un, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ’ün, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Selma TABUR’un, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Mesud KAHRİMAN’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Yıldırım ATAYETER’in, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Nilgün ŞENOL’un, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07.11.2017
Okunma Sayısı: 2886
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!