Yönetim Kurulu Kararları Top. No:698

Toplantı Tarihi: 03/10/2017

Toplantı No     : 698

1- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Dr. Koray Yücel YILMAZ’ın, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. fıkrasının (ç)  bendi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir mazeret göstermeksizin eğitimine Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapmasına, Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 4. derece araştırma görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan toplam 1500 Üniversitemiz öğrencisine beslenme yardımı yapılmasına ve giderlerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ ve Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL’in, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca Antalya İli Kaş İlçesi Sütleğen Mahallesi sınırlarında kalan Mehmet TURAN’a ait I.R. 50544 numaralı IV. Grup Alüminyum madeni sahasındaki çalışmaların flora varlığı üzerine etkilerinin tespitine yönelik ekolojik değerlendirme raporu hazırlamak üzere 08.10.2017 tarihinde 1 (bir) gün süre ile alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Zafer SABUNCUOĞLU’nun, 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin 7. fıkrası gereğince Özel Isparta Hastanesinde Genel Cerrahi branşında onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile kadro dışı geçici olarak Hafta içi mesai saatleri dışında Pazartesi ve Salı günleri 16.00-21.00 saatleri arasında, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 16.00-21.00 saatleri arasında ve hafta sonu Cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR’un, 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi ve 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin 11. fıkrası gereğince YÜNSA Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından TÜBİTAK 1501 Proje kapsamında kabul edilen 3160094 nolu “Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Yünlü Dokuma Kumaşları Yıkanabilir Özelliklerinin Kazandırılması” başlıklı projede danışmanlık vermek üzere onay tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ay süre ile alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 07.11.2017
Okunma Sayısı: 2369
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!