Yönetim Kurulu Kararları Top. No:697

Toplantı Tarihi: 26/09/2017

Toplantı No     : 697

1- Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan ve 24/08/2017 tarihinde Posta Gazetesinde ilan edilen profesör kadrosuna başvuran adayların bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin tespit konusu görüşüldü.

2- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- 2014-TUS Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme İşlemlerine Göre Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşen ilgililerin, ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fakültelerine ve Diğer Üniversitelerin Fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalına atanan Arş. Gör. Emine ARDUÇ KARA’nın “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 9 uncu maddesinin on birinci fıkrasında “ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.” hükmü uyarınca doktora eğitiminde eğitim göreceği Bilişim Anabilim Dalının Gazetecilik Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5/b- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Yunus Emre ÇELİK’in, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra doktora eğitimine Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında devam edebilmesi için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 9 uncu maddesinin on birinci fıkrasında “ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.” hükmü uyarınca eğitim göreceği Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Melih SEVER’in, ders dönemini bitirmiş olduğu ve Sosyal Hizmet Bölümünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak faaliyete geçmesi ve bölümde başka bir araştırma görevlisi bulunmaması nedeniyle tez dönemi süresince eğitim öğretime yardımcı olmak üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan Adnan Fakak Ahmed ALHAMD’ın 15.10.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev süresinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun13/b-4 maddesine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevli Öğr. Gör. Cevriye ALTINTAŞ’ın 06.10.2017 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile (06.10.2019’a kadar) 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına ve görev süresinin sona erdiği tarih itibari ile yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında görevlendirilen Üniversitemiz Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Eda ATATEKİN’in, görevlendirme süresinin10.10.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okutman Mustafa AKINCI’nın, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca Burdur Özel Burdil Yabancı Dil Kurslarında 01.10.2017-30.09.2018 tarihleri arasında (1 (bir) yıl hafta sonu Cumartesi günü) danışmanlık yapmak üzere, danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. D. Mehmet Ali TABUR’un, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirmek üzere 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca Düzhan Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. tarafından İzmir İli Tire İlçesi hudutlarında yapımı planlanan Tire RES (Rüzgar Enerji Sistemi) projesi için kuş gözlemi yapmak ve ekosistem değerlendirme raporu hazırlaması için Eylül 2017-Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında, alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarında okutulacak olan ortak seçmeli derslere kayıt yaptıracak asgari öğrenci kontenjan sayısının 60 (altmış) öğrenci kontenjanı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Isparta İli Sütçüler İlçesinde 132 ada 45 numaralı parselde bulunan 150,64 m2 Üniversitemiz hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsisine oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 07.11.2017
Okunma Sayısı: 2211
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!