Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 480

Toplantı Tarihi: 03/10/2017

Toplantı No     :480

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönergenin 5.maddesinin 1. Fıkrası gereğince “Süleyman Demirel Üniversitesi İş Dünyası Danışma Kurulu” oluşturulmasına ve üyelerin belirlenen şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Basılı ve elektronik olarak yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisinin 2018 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayımlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen ancak diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alan ve mezun duruma gelen öğrencilerin transkriptlerinde Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer almayan harf notlarının (herhangi bir not dönüşümü ve intibak yapılmayacağından) Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- İlahiyat Fakültesi 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık sınıfından itibaren uygulanacak olan Ders Planlarının birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluklar Şube Müdürlüğünün T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Kulüp/Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlke ve Yöntemleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılarak “T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” isimli yeni yönergenin ekteki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliğine Gönen Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Noman ÖZTÜRK ile Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Dr. Deniz ÇELİKER’in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Hayatı boyunca bıkmadan usanmadan "Türkiye Nöbeti" tutmaya devam eden, bu bağlamda ekonomist olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı veren, Filistin Davası gibi uluslararası bir insanlık sorununa duyarlılık geliştiren, eserleriyle ülke insanımızın fikir dünyasını aydınlatan, “afaziye yakalanmaması” için gayret eden, ülke insanımızı “kurda-kuşa yedirmemeye” çalışan, edebiyat ile felsefe, ilahiyat ve bilim tarihini yetkin bir biçimde harmanlayan, Anadolu'nun ortasında "sadece ulusal değil uluslararası nitelikte işgücü yetiştirmek" amacıyla bir Meslek Yüksekokulu kurulmasına öncülük eden ve ardından bu okulu Kapadokya Üniversitesi ile taçlandıran, yazdığı metinlerle Batıya, Doğuya ve tüm insanlığa olduğu kadar üniversitemize de ilham veren, değerli çalışmalarıyla aziz Türkiye'ye borcunu fazlasıyla ödediğine inandığımız ekonomist, düşünür ve yazar Alev Alatlı'ya Fahri Doktora unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarının doluluk oranlarına göre öğrenci aktarımının birimlerden geldiği şekli ile kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 3.10.2017
Okunma Sayısı: 1821
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık