Süleyman Demirel Üniversitesi

Yedeklerden Sözleşmeli Personel (4/B) Alımı Duyurusu

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 07.08.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ile ilgili ilana müracaat eden adayların başvuruları 24.08.2017 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre ilanımızdaki niteliklere uygun olan ellibeş (55) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 25.08.2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 15.09.2017 tarihine kadar sözleşme imzalamak üzere Üniversitemize istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri duyurulmuştur.

Asil olarak kazanan adayların müracaat etmemesi nedeniyle boş kalan 1’nci sıradaki 5 (beş) adet hemşire pozisyonu, 2’nci sıradaki 3 (üç) adet hemşire pozisyonu ve 6’ncı sıradaki 1 (bir) adet diğer sağlık personeli pozisyonu boş kaldığı için yedeklerden toplam 9 (dokuz) kişi sözleşme imzalamak üzere 03.10.2017 tarihine kadar Üniversitemize istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri duyurulmuştur.

Çağrılan yedek adaylardan müracaat etmemesi nedeniyle boş kalan 2’nci sıradaki 1 (bir) adet hemşire pozisyonu için yedek olarak sıralamaya giren Ummuhan AYGÜNDÜZ’ün çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere adı geçenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 20 Ekim Cuma günü saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi. (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alınabilir.)

3-2016  KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi. (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir.)

7-Vesikalık fotoğraf. (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

8-Çalışmış olduğu kurumlardan alınacak çalıştığı süreleri ve tecrübesini gösterir onaylı belge. (Tecrübe istenen unvanlar için.)

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 10.10.2017
Okunma Sayısı: 1867
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık