Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 477

Toplantı Tarihi: 16/08/2017

Toplantı No     :477

1- Üniversitemiz Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin yürürlükten kaldırılarak yeni yönergenin en son şekli ile kabulüne ve iş akış şemalarının eklenerek Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan Ders Ekleme-Bırakma tarihlerinin 02-06 Ekim 2017 olarak değiştirilmesi ve azami öğrenim süresini dolduran önlisans öğrencileri için 09-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ek sınav başvuru, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında 1. Ek sınav, 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında 2. Ek sınav yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı Kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sinir Bilimleri Anabilim Dalının İnsan Beyni Nörobilim alt alanına 3 (üç) adet doktora (tezli) öğrencisi alımı ve başvuru koşullarının birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Burs Projesi Kapsamında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Alanına Yönelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı öğrencisi kontenjanları ve başvuru koşullarının birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Burs Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının değiştirilerek en son güncellenmiş hali ile kabulüne ve Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün tavsiyesi üzerine 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında lisans diplomasıyla başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 olması programın sürdürülebilirliği için gerekli olduğu ve bu yönde uygulamasına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tavsiyesi üzerine Üniversitemiz Enstitülerinde uygulanmak üzere GRE-GMAT sınav sonuçlarının ALES dönüşüm tablosuna göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Tıp Fakültesi dergisinin 2017 Eylül sayısından itibaren hem basılı hem de online olarak yayınlanmasına ve devamı için e-ISSN numarası alınmasına, Tıp Fakültesi dergisinin2017 Eylül sayısından itibaren hem sahipliğinin hem de editörlüğünün Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 10.2005 tarihli 25982 sayılı Resmi Gazete ile kurulan Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBAUM)’ nin kapatılması ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanlarının, Akademik Takviminde ön kayıt başvuruları bitiş tarihinde belirtilen saatin 23.59 olarak güncellenmek suretiyle birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ders planlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Süleyman Demirel Üniversitesi Üst Yönetici ve Birim Üst Düzey Yöneticilerinin Eğitimine İlişkin Yönergenin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi ile Eğiticilerin Verecekleri Eğitimlere İlişkin Yönergenin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 16.8.2017
Okunma Sayısı: 1232
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık