Sözleşmeli Personel(4/B) Alımı Sonuçları

Üniversitemiz Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 07.08.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde ilan edilen pozisyonlara müracaatlarla ilgili sonuçlar açıklanmıştır.Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere asil kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi itibariyle evrakını teslim etmeyen asil kazananların müracaat etmemesi halinde ve aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazanan adaylar sırası ile çağrılacaktır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi. (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu.

3-2016  KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi. (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir.)

7-Vesikalık fotoğraf. (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

8-Çalışmış olduğu kurumlardan alınacak çalıştığı süreleri ve tecrübesini gösterir onaylı belge. (Tecrübe istenen unvanlar için.)

9-Perfüzyonist yetki belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi. (9.Sıradaki Perfüzyonist ilanı için.)

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

1.       Sıra Hemşire Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

2.       Sıra Hemşire Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

3.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

4.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

5.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

6.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

7.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

8.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

9.       Sıra Diğer Sağlık Personeli Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 25.08.2017
Okunma Sayısı: 22095
Yayınlayan: SDÜ basın
Bu İçeriği Paylaş!