Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 475

Toplantı Tarihi: 12/07/2017

Toplantı No     :475

1/a- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında okutulacak olan derslerin değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/b- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında okutulan zorunlu derslerin adı, dönemi ve kredilerinin değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/c- Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz ve Bahar yarıyıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarında okutulmak üzere açılacak derslerin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/d- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim programında okutulan bazı derslerin isimlerinin aynı olduğu ancak kodlarının sehven farklı kodla açıldığı ve bu derslerin kaldırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı isminin mevcut öğrencilerinin statülerinin korunması kaydıyla Makine ve İmalat Mühendisliği olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ders tekliflerinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders tekliflerinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri’nde yapılacak olan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde yapılacak olan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Ders Muafiyetleri ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nde yapılacak olan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan Mezuniyet/İntibak/Muafiyet/Staj Komisyonları İşakışı Şemaları ile Formlarının Üniversitemiz geneli için kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönergenin 5.maddesinin 1. Fıkrası gereğince “Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulu” oluşturulmasına ve üyelerin belirlenen şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitemize verilen “Yükseköğretim Sektörü İçin Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Mekan Optimizasyonu Projesi” kapsamında yapılan çalışma ile Kadın İstihdamını geliştirmek için “Pembe Baret” projesinin Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliğinin Ödül başlıklı 5.maddesi a) bendindeki Toplumsal Hizmet Ödülüne aday gösterilmelerinin uygunluğuna, aday olacak projenin belirlenmesi hususunda Rektörlük Makamının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- San-Tez Programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) için inaktif bakteriyel koruyucu aşıların geliştirilmesi: Geliştirilmiş aşıların etki sürelerinin araştırılması ve Aeromonas hydrophila’ya karşı aşı geliştirilmesi” başlıklı ve 0347 .STZ.2013-2 kodlu projenin Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliğinin Ödül başlıklı 5.maddesi c) bendindeki Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülüne aday gösterilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 12.7.2017
Okunma Sayısı: 1768
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık