Süleyman Demirel Üniversitesi

Yönetim Kurulu Kararları Top. No:695

Toplantı Tarihi: 02/08/2017

Toplantı No     : 695

1/1- Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU’nun, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Prof. Dr. Anar ADİLOĞLU’nun, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. D. Hasan YILMAZ’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. D. Rengin AFŞAR ELSÜRER’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ’un, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın 14. madde 2. fıkrasına göre 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden geçerli olmak üzere, öğrenim ve materyal ücreti olarak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için 250 TL ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için 250 TL olarak belirlenmesine ve materyal ücretinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıtları sırasında alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 2.8.2017
Okunma Sayısı: 2864
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık