Süleyman Demirel Üniversitesi

Yönetim Kurulu Kararları Top. No:693

Toplantı Tarihi: 12/07/2017

Toplantı No     : 693

1/1- Doç. Dr. Samim YAŞAR’ın, Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ’ın, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Feray CİNEVRE SOYUPEK’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5- Doç. Dr. Suna SALTAN’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/6- Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ’nün, Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/7- Doç. Dr. Mehmet AKTEL’in, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/8- Doç. Dr. Fatma YILDIRIM’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/9- Doç. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/10- Doç. Dr. Berit GÖKÇE CEYLAN’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN’in, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- Doç. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ’in, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4- Doç. Dr. Ahmet Alper BABALIK’ın, Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan ve 18/05/2017 tarihinde Hürriyet Gazetesinde ilan edilen profesör kadrosuna başvuran Prof. Dr. Anar ADİLOĞLU’nun daha önce belirlenen jüri üyelerinin üyelikten çekilmelerinden dolayı asil üyenin Prof. Dr. Çetin ELMAS (Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi) ve yedek üyenin de Prof. Dr. Ayşegül DAŞÇIOĞLU ( Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında görev yapmakta iken doktora eğitimi yapmak üzere kadrosu geçici olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne tahsis edilen ve statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş. Gör. Kamuran CERİT’in statüsünün 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesinin uygunluğuna statüsünün dönüştürülebilmesi içinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU’nun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7. maddesi gereğince Teknogirişim Sermayesi kapsamında BSN Sağlık Analiz AR-GE Danışmanlık Organizasyon Tarım San. Tic.Şti.’nde yönetici olarak onay tarihinden itibaren görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA’nın, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla Enver Seçmen-Dileyin Yapalım Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunda eğitimci ve danışman olarak onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev süresinin uzatılmasına ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuzuli YAĞMURLU ve Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK’ün, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü kömür arama faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmelerine ve alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Murat ÇEVİKBAŞ’ın, asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla Isparta Uzman Kariyer Akademi bünyesinde açılacak olan Primavera (İnşaat Yönetimi Programı) kursunu vermek üzere 01.10.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesine ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin, hazırlamış olduğu “Hayata Dair” isimli şiir kitabının üzere kendi imkanları ile basımında bir sakınca olmadığına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’na 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ’nin, hazırlamış olduğu Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2010 yılında 1. baskısı yapılan “Isparta Evleri” adlı kitabın 2. baskısının Üniversitemizin kültür yayını olarak 1000 (bin) adet basımına oy birliği ile karar verildi.

13/1- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş Gör. Özal ÇİÇEK’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/2- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş Gör. İsmail Sadık YAVUZ’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/3- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş Gör. Seda EFE’nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/4- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş Gör. İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI’nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/5- Üniversitemiz Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP Arş Gör. Hülya AĞCASULU’nun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/6- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre doktora eğitimi yapan ve doktora yeterliliğini sağlamış olan Arş. Gör. Alim TETİK, Arş. Gör. Fahrettin Burak YERLİKAYA ve Arş Gör. Süleyman DİKMEN’in, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atamalarının yapılabilmesi için ekli listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Yayın Tarihi: 12.7.2017
Okunma Sayısı: 2608
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık