Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 473

Toplantı Tarihi: 15/06/2017

Toplantı No     :473

1- Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağı ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ÇiftAnadal/Yandal Başvuru Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş kontenjanları (birimlerden gelen kontenjanlar üzerinde yönetmeliğe uygun gerekli düzenlemeler yapılarak) ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3/a- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3/c- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/b-  Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik (Doktora) Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/c- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/d- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/e- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Muhasebe ve Finansal Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Tıp Fakültesinin Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer alan Fizyoloji Anabilim Dalının adının Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” uyarınca, Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi’nde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Ortak Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Süleyman Demirel Üniversitesi Kalkülüs Dersi Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve Kalkülüs Koordinatörlüğünün oluşumu ve görevlerinin;

1-                 Rektör tarafından Matematik Bölüm Başkanlığınca önerilen adaylar arasından seçilen 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur,

2-                 Koordinatörlük Kalkülüs Dersi Genel Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemek tüm bölümlere duyurmak ve takibini yapmakla yükümlüdür,

şeklinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz bünyesinde “Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması ile merkeze ait yönetmelik taslağının kabul edilmesine, adı geçen Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması ile birlikte, 08.01.2002 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile kurulması uygun görülen ve 18.03.2002 tarih ve 24699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan “CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi”, 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulması uygun görülen ve 14.06.2005 tarihli ve 25845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan  “Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi”, 03.07.2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile kurulması uygun görülen ve 10.11.2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan “Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi”, 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulması uygun görülen ve 20.09.2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan “Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve 23.11.1999 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile kurulması uygun görülen ve 28.09.2000 tarihli ve 24184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan “Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kapatılması ve kapatılması uygun görülen merkezlere ait karar ekinde yer alan yönetmeliklerin çıkarılmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmasına ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin 2018 yılından itibaren basılı formatta yayının sona erdirilerek elektronik ortamda (online) yayınlanmasına ve İngilizce-Türkçe olarak yayına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun sağlık, çevre ve yaşam bilimleri alanlarıyla sınırlı ve e-dergi olarak yayınlanmak üzere “Süleyman Demirel Üniversitesi Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronik Dergisi” isimli hakemli derginin çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul üyesi Prof. Dr. Ahmet YÜCESAN ve Prof. Dr. Ahmet Hakan AKTAŞ’ın, Sosyal Bilimler Etik Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat OKCU’nun, görev sürelerinin 25.06.2017 tarihinde dolması sebebiyle aynı öğretim üyelerinin yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak olan kılavuz ve sınav ilan tarihlerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 15.6.2017
Okunma Sayısı: 1451
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık