Yönetim Kurulu Kararları Top. No:692

Toplantı Tarihi: 15/06/2017

Toplantı No     : 692

1- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş Gör. Tayfun YAZICI’nın, statüsünün değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Pedodonti Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş Gör. Ceylan Çağıl YETİŞ’in, statüsünün değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş Gör. Bayram DEMİRAL’ın, statüsünün değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Cüneyt BELENKUYU’nun, ders dönemini bitirmiş olması nedeniyle ilgili kanun maddesi hükmünce tez çalışmalarına Üniversitemizde devam edebilmesi için kadrosu ile geri iadesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- 2016 Nisan Dönemi Eser İncelemesinden doçentlik sınavına başvuran adayların Eser İnceleme Jürisinde asil üye olarak görev alan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Serpil PEHLİVAN’ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen Dr. Cihangir ÖZEMİR, Dr. Muzaffer AKAT ve Dr. Gizem Seyhan ÖZTEPE’nin jüri üyeliklerini tüm dosyaların alanının dışında olmasından dolayı bu dosyaların uzmanı olan kişilerce incelenmesinin uygun olacağından bu görevi ifa edemeyeceğine Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Batı yerleşkesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait olan ve Taş Kafe olarak adlandırılan; SDÜ’nün geçmişten günümüze değerlerini kurumsal hafıza olarak yansıtmak ve ismini gururla taşıdığımız devlet büyüğümüz Sayın Süleyman DEMİREL’in hatıralarının yaşatılması amacıyla öğrenci ve personele toplantı, dinlenme salonu ve uygulama birimi olarak hizmet veren söz konusu taşınmazın, sanatsal ve kültürel müze kafe olarak da (MÜZE-KAFE) hizmet vermesine ve bu şekilde adlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Mülkiyeti Üniversitemize ait Doğu Yerleşkesi Ertokuşbey derslikleri 2. katında bulunan ve “SDÜKKAN” olarak adlandırılan taşınmazın Süleyman Demirel Üniversitesinin üniversite dışına açılan tanıtım merkezi olarak yine (SDÜKKAN) ismiyle hizmet vermesine ve bu şekilde adlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulunun oluşturulmasına ve üyelerin birimden gelen dosyadaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU’nun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki görev süresinin 19.01.2017 tarihinden itibaren uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Güvenç NEGİZ ve Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL’in, Göltaş Enerji Elk. Üretim A.Ş’ne ait Muğla İli Seydikemer İlçesi sınırlarında bulunan Eşe I ve Eşe II hidroelektrik santrallerinin flora ve fauna varlığı üzerine etkilerinin tespitine yönelik ekolojik değerlendirme raporu hazırlamak üzere Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılarak 10.07.2017 tarihinde 1 (bir) gün süre ile görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖCAL’ın, Konya ilinde 3 adet yığma yapıya kayma mukavemeti değerlerinin tespiti amacı ile yerinde kayma deneyi yapmak ve teknik rapor hazırlamak üzere Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak kaydıyla alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılarak 1 (bir) gün süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Tıp Fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi yapan ve doktora yeterliliğini sağlamış olan Arş. Gör. Dilek AŞCI ÇELİK, Arş. Gör. Meltem ÖZGÖÇMEN, Arş. Gör. Fatma Nihan CANKARA ve Arş. Gör. Gülçin Yavuz TÜREL’in, atamalarının yapılabilmesi için belirlenen listede boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolarını kullanma izni almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 11.07.2017
Okunma Sayısı: 2861
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!