Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 472

Toplantı Tarihi: 31/05/2017

Toplantı No     :472

1- 03/05/2017 tarihinde 471/16 no ile alınan Senato Kararında Üniversitemiz Enstitülerinde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesi kapsamına geçişleri hakkındaki kriterlerin 2. maddesinin ;

2.madde- Yabancı dil sınavlarından 55 (elli beş) puan almış olmak ya da ÜDS, YÖKDİL,YDS,KPDS veya TOEFL’dan eşdeğer puan almak,

olarak değiştirilmesine ve onay alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde uygulamalı olarak okutulan derslerin uygulamalarını Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Hastanelerde ve Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapabilmeleri amacıyla hazırlanan protokollerin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 31.5.2017
Okunma Sayısı: 3060
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık