Senato Kararları Top. No: 471

Toplantı Tarihi: 03/05/2017

Toplantı No     :471

1- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Kaleiçi Müzesi’nin kurucusu ve emekli Müze Müdürü Kayhan DÖRTLÜK’e Toplumsal Katkı Ödülü verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2/a- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ve bu bölüm bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/b- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve bu bölüm bünyesinde Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı ve Antrenörlük Eğitimi Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/c- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve bölüm bünyesinde Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı ve Spor Yöneticiliği Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/d- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve bu bölüm bünyesinde Rekreasyon Anabilim Dalı ve Rekreasyon Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano-Gitar Anasanat Dalı ve Kompozisyon Anasanat Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı ve Ses Eğitimi Anasanat Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/c- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı ve Ses Eğitimi Anasanat Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde Yerel Yönetim ve Politikaları Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Anabilim Dalı açılarak bu anabilim dalı bünyesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Maliye Anabilim Dalı bünyesinde Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programında okutulan Dönem Projesi dersine ilişkin AKTS kredisinin 0 (sıfır) olarak güncellenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında okutulan Dönem Projesi dersine ilişkin AKTS kredisinin 0 (sıfır) olarak güncellenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere teklif ettiği Kalkülüs derslerinin açılmasına Üniversitemiz diğer birimlerinin bu dersleri Matematik Bölümünden alarak kendi ders planlarına eklemelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu Akademik Takviminin birimden geldiği ekteki şekli ile uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Merkez Yönetmeliği değişikliğinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge’’de değişikliğe ilişkin teklifin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Sınav merkezlerinden gelen talepler üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi YÖS başvuru tarihlerinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde Posta Hizmetleri Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun görüşülerek kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Enstitülerinde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesi kapsamına geçişleri hakkındaki kriterlerin 1. ve 2. maddelerinin ;

1.         Doktora veya sanatta yeterlik sınavından başarılı olduktan sonra en az 2 (iki) Tez İnceleme Komitesi raporunda başarılı olmak

2.         Yabancı dil sınavlarından 60 (altmış) puan almış olmak ya da ÜDS, YÖKDİL,YDS,KPDS veya TOEFL’dan eşdeğer puan almak,

olarak değiştirilmesine ve onay alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2020 stratejik planını oluşturan 4 ana eksenden birini “Yenilikçilik” ekseni olarak belirlemiş, hem 2015 hem de 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporlarında bu perspektif çerçevesinde sürekli izleme ve geliştirme faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma üniversitesine yönelik çalışmalar sadece plan ve politika dokümanları ile sınırlanmayıp Üniversitemizin bilim kültürünün öncelikli bir parçası haline zaman içinde gelmiştir. Bu sebeple Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği Araştırma Üniversitesi adaylığına başvurmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 20.06.2017
Okunma Sayısı: 2325
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!