Senato Kararları Top. No: 469

Toplantı Tarihi: 28/03/2017

Toplantı No     :469

1- 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, “Dış Değerlendirme süreci ve takvimi” başlıklı 12. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince yükseköğretim kurumları beş yılda en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdür. Yükseköğretim Kalite Kurulunun ilgili hüküm uyarınca yaptığı duyuruda 2017 yılında kurumumuzun dış değerlendirme sürecinde değerlendirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı Trimester programı final sınavlarının 13-21 Mayıs 2017 tarihleri yerine 20 Mayıs 23 Haziran 2017 tarihleri arasında, bütünleme başvurularının 27-28 Mayıs 2017 tarihleri yerine 09-11 Haziran 2017 tarihleri arasında, bütünleme sınavlarının 29-31 Mayıs 2017 tarihleri yerine 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmasına ve Trimester programı yaz dönemi akademik takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Senatosunun 07/04/2015 tarihli ve 441/3 sayılı kararı ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Prof. Dr. Yüksel METİN’in görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılmasına ve Üniversitemiz Senatosunun 04/12/2015 tarihli ve 448/3 sayılı kararı ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Prof. Dr. Nejla Serpil ALTUNTEK’in emekli olması nedeniyle Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca yerine Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT’un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Programının kapatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

5- 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programına 50 (elli) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

6- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü bünyesinde Orman Endüstrisi Mühendisliği Lisans programına 20 (yirmi) öğrenci alınmasına (Türkçe eğitim ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması) ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

7- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı I. öğretime 70 (yetmiş) ve II. öğretime 70 (yetmiş) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

8/1- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım programına 30 (otuz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

8/2- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi programına 30 (otuz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

9/1- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programının açılarak I. öğretime 60 (altmış) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

9/2- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü bünyesinde Sosyal Hizmet Lisans programının açılarak I. öğretime 60 (altmış) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

10- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde Gazetecilik I. ve II. öğretim Lisans programının açılmasına, I. öğretime 60 (altmış), II. öğretime 60 (altmış) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

11- 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünün açılması, bu bölüm bünyesinde Kültürel Miras ve Turizm Önlisans programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

12- 25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine dair Karar’ın 13 üncü maddesinin 2 nci bendinde belirtilen “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü esaslarına tabi olur” hükmü gereğince 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı II. öğretime kayıtlı olan öğrencilerin I. öğretime aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından ortak yürütülen Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalına talepte bulunan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Spor Bilimleri Anabilim Dalına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’nin 2017 Haziran sayısından itibaren online (çevrimiçi –e-dergi) olarak yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

Güncelleme Tarihi: 20.06.2017
Okunma Sayısı: 1845
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!