Yönetim Kurulu Kararları Top. No:690

       Toplantı Tarihi: 31/05/2017

       Toplantı No     : 690

1- ÖSYM tarafından 22/04/2017 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) İlkbahar Dönemi için Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 27 (yirmi yedi) adet kontenjanları olarak belirtilen ekli listede Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadroların karşısında gösterilen Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadroları kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Gelendost Meslek Yüksekokuluna 01/11/2016 tarihinde 1011161 ilan no ile yayımlanan ilana ön değerlendirme ve giriş sınavı sonucu başarılı bulunan ve ataması yapılan Denizhan İZCİ’nin Isparta İdare Mahkemesinin kararı ile ataması iptal edilmiş ve mahkeme kararı gereğince yeniden yapılan giriş sınavı sonucunda Ebru VURAL ARSLAN’ın Üniversitemiz Gelendost Meslek Yüksekokulunda boş bulunan 1 adet 7 nci derece okutman kadrosuna atamasının yapılabilmesi için 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Afganistan uyruklu Abdullah HAYDARİ’nin Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Uzman kadrosunda yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak çalıştırılması 28/03/2017 tarihli 687/6-2 nolu Yönetim Kurulu Kararımızca uygun görülmüştü fakat bölümde uzman kadrosunda bulunan herhangi bir personelin görev yapabileceği laboratuvar ortamlarının bulunmaması sebebiyle söz konusu personelin yabancı uyruklu sözleşmeli (uzman) olarak çalıştırılmasının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş Gör. Zeynep TÜRKKAN’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş Gör. Merve MÜLDÜR’ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan ÖYP kapsamında görev yapan Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Arş Gör. Elvan KUMTEPE’nin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda olup, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görevli Uzman Adviye İkbal BAYDAR’ın, belirlenen süre kadar uzatılarak görev süresinin sona erdiği tarih itibariyle yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversite hastanelerinin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerinin ortaya çıkartmak ve çözüm yolları üretmek , bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla 2009 yılında kurulan Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğine Üniversitemizin üyeliğinin gerçekleşmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş ÖZÜN’ün, TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında, ABD University of Utah’da Metalurji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ivor D. Thomas Distinguished Prof. Dr. Jan D. Miller’in danışmanlığında çalışmalar yapmak üzere 10.07.2017-10.07.2018 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz-yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN’ın, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Eğirdir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılacak olan “İşaret Dili” kursunda ders vermek üzere, onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile mesai saatleri dışında Salı ve Çarşamba günleri Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek ve ders öğreticisi olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Prof. Dr. Gökhan CİVELEOĞLU, Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Bilgehan İlker HARMAN’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sahibi olduğu ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları için Konsantre Akım Yönetim Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi” adlı projede danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay süre ile (hafta sonları 1 gün Pazar günleri) Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek ve danışman olarak alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, Doç. Dr. Fikret ÖZCAN ve Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Pedasa İnş. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Muğla İli Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi Oyuklu mevkiinde bulunan 540 adada kayıtlı 1. Derece Arkeolojik sit alanı ile ilgili Akademik raporlar hazırlamak üzere 1 (bir) gün süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek ve danışman olarak alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in, Enver Seçmen- Dileyin Yapalım Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunda eğitimci olarak onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek ve eğitimci olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in, Diya Özel Eğt. Enerji Bilişim Teknik Arama Merkezi Mim. Müh. İnş. Paz. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şirketinde eğitimci olarak onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek ve eğitimci olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz birimlerince 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde açılacak yaz okulu öğretim ücretleri ile bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayılarının belirlenmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2017 yılı yaz okulu için belirlenen “Bir saatlik azami ders ücreti” esas alınarak 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öğretim elemanı unvanları için belirlenen ek ders ücreti göstergelerinin 2,2 (iki onda iki) katı üzerinden 2017 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile yaz okulu ek ders ücretinin ödeneceğinin hesaplanması halinde bir dersin açılması için gerekli öğrenci sayısını gösterir tablonun ekteki şekliyle kabulüne, Diğer Üniversitelerden misafir öğrenci olarak Üniversitemizde Yaz Okuluna katılacak öğrencilerden Üniversitemiz öğrencilerinin ödeyeceği ücretin 2 (iki) katı öğrenim ücreti alınmasına, bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının hesaplanmasında misafir öğrencilerin 2 (iki) öğrenci olarak belirlenmesinin kabulüne,

Öğrencilerden tahsil edilecek öğretim ücretlerinin tahsilat işlemi yapılan protokoller çevresinde Halk Bankası ve Ziraat Bankasının şubeleri aracılığıyla kurumsal tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine,

Bu nedenle yapılacak olan ilanlarda herhangi bir hesap numarası belirtilmeksizin öğrencilerin belirtilen bankaların şubelerine yalnızca öğrenci numaralarını vererek ödeme yapmalarına, oy birliği ile karar verildi.

16- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Zühal KÜÇÜKÇAKAL'ın Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almak üzere görevlendirilmiş, tez döneminde olması sebebiyle kadro iadesi yapılarak üniversitemize dönmüştür. Yüksek lisans tez çalışmalarını Finans alanında sürdürmekte olduğu yüksek lisans eğitimini bitirdiğinde, Üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında doktora programı olmaması nedeniyle ve Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun öğretim elemanı ihtiyacı olması sebebiyle Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans Bilim Dalında (Finans alanında) doktora eğitimi alabilmesi için eğitim göreceği Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün İşletme Bölümü olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden belirlenen listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

18- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 08.06.2017
Okunma Sayısı: 3358
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!