Yönetim Kurulu Kararları Top. No:689

Toplantı Tarihi: 03/05/2017

Toplantı No     : 689

1- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde; Uzman Yahaya Alhaji İBRAHİM, Uzman İbrahim İbrahim ABUBAKAR, Uzman Bahram Ali SAJJADİ ve Uzman Nursultan KAPARBEK UULUI’nin yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları konusu görüşüldü.

2- Üniversitemiz Fakültelerine ve Diğer Üniversitelerin Fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan ÖYP kapsamında görev yapan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Arş Gör. Gökçe BAŞKESEN’in, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan ÖYP kapsamında görev yapan Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Arş Gör. Nurullah Zafer KARTAL’ın, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Erciyes Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanları Okutman Sedat ÖZCAN ile Okutman Aydın KARABULAK’ın Prag-Çek Cumhuriyeti’nde ICOSRESSE kongresinde bildiri sunmak üzere 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde 3 (üç) gün süre ile yolluklu (uçak), yevmiyeli ve katılım giderlerinin Rektörlük bütçesinde karşılanmak üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan KOÇAK’ın, BKS Biyolojik Koruma Sistemleri Laboratuvar Hizmet Tarım Makinaları Tic. Ltd. Şirketinde (ruhsata esas olmak üzere serada Thrips Frankliniella occidentalis’e karşı feromon kullanımı konusunda deneme yapılacağından) onay tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün süre ile hafta sonu ve mesai saatleri dışında, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan ve şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ’ün, Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan, Morlab Biyoteknolojik Ar-Ge Dan. San. ve Ticaret Şirketi’nde yürütülmekte olan Kosgeb Ar-Ge inovasyon ve endüstriyel uygulama ve proje çalışmalar kapsamında danışmanlık görevinin Üniversitemizdeki görevlerinin aksatmadan yerine getirmek ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nil AYCIL’ın, hazırlamış olduğu “Sihirli Köpek” ile “Kuzu Maydanoz’un Maceraları” isimli çocuk oyunları kitabının bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak kaydıyla Üniversitemiz dışında kendi imkanları ile basımına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in, hazırlamış olduğu “Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri ile Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi” isimli kitabının bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak kaydıyla Üniversitemiz dışında kendi imkanları ile basımına, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Spor Tesisleri (Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Tenis Birimi, Halı Sahalar, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu) Yönetiminin yeniden yapılanmasından dolayı Üniversitemiz öğrenci ve personelinin kullanım ücretlerinin ekteki şekliyle uygunluğuna ve bu ücretlerin 01.06.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksek Okulunun hazırlamış olduğu logo tasarımının birimden gelen ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Mülkiyeti Üniversitemize ait Isparta İli Yalvaç İlçesi Görgü Bayram Mahallesinde yer alan arazinin öğrenci yurdu yapılmak amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yalvaç Yurt Müdürlüğüne tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti Üniversitemize ait Isparta İli Merkez İlçesi Kuleönü Kasabası sınırlarında bulunan taşınmazların İl Özel İdaresi ve bağlı birliklerin görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 02.06.2017
Okunma Sayısı: 2306
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!