Yönetim Kurulu Kararları Top. No:688

Toplantı Tarihi: 11/04/2017

Toplantı No     : 688

1- Doç. Dr Ebru YILMAZ KESKİN’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilanını kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/2- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilanını kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Doğu ve Batı Yerleşkelerinde bulunan Spor Tesisleri ile 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunun, yönetim ve koordinasyonunun Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan ÖYP kapsamında görev yapan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş Gör. Fadime Gamze TEKİN’in, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programına devam etmesi üzerine lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Akdeniz Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

5- 2016 Aralık Döneminde Sözlü Sınav aşamasından Doçentlik sınavına başvuran Dr. Aslı Elmaslı AKÇAR’ın Sözlü Sınav Jürisinde asil üye olarak görev alan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi ÖKSÜZ’e Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen 11.04.2017 tarihindeki Sözlü Sınav asil jüri üyeliğini aynı tarihte Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan ACS kongresine katılmak üzere seyahatte olacağından dolayı bu görevi ifa edemeyeceğinden jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ÖYP Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ’ün, Yalvaç Kaşaşağı Mahallesinde bulunan 29 ve 30 envanter numarası ile tescillenmiş tuğla fabrikası bacaları (Baca I- Baca II) üzerinde oluşan çatlaklara karşı belediye tarafından yaptırılacak acil önlem çalışmaları kapsamında yapılacak rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinde danışman olarak, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ ve Doç. Dr. Fikret ÖZCAN’ın, Muğla İli Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesinde bulunan 438 ada 12 parselde kayıtlı III. Derece arkeolojik sit alanı ile ilgili bilimsel temellere dayalı sit irdelemesine yönelik akademik rapor vermek ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere 25.03.2017 tarihinde 1 (bir) gün süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin KEPENEK’in, Aydın Muğla İlleri (TR22 DÜZEY-II BÖLGESİ) Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi’nin hazırlanması konusunda danışmanlık vermek ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri öğretim elemanı Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN’ın, Isparta Valiliği Özel Duy Beni Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftada 10 (on) saat derslere girmek ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere 02.05.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN’ın, hazırlamış olduğu “Doğanın Kuantum Analizi” isimli kitabın yardımcı ders kitabı olarak 500 (beşyüz) adet basılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında idari personelin durumu görüşüldü.

12- 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında akademik personelin durumu görüşüldü.

 

Güncelleme Tarihi: 09.05.2017
Okunma Sayısı: 3230
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!