Yönetim Kurulu Kararları Top. No:687

Toplantı Tarihi: 28/03/2017

Toplantı No     : 687

 

1/1- Doç. Dr. Süleyman Hakan TUNA’nın, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Prof. Dr. İsmail BEKÇİ’nin, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Ümran ESENDEMİR’in, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Doç. Dr Nilgün GÜRBÜZ’ün, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Doç. Dr Mehmet Zafer SABUNCUOĞLU’nun, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 01/09/2016 tarihi ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen Arş. Gör. Arzu YİĞİT’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesine göre statüsünün değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup, 2547 sayılı Kanunun Ek madde 30 ile 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan ÖYP kapsamında görev yapan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş Gör. Betül BAYRAK’ın, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı doktora programına devam etmesi üzerine, ilgili kanunun ilgili maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak için kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

6/1- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Muhammed Tilahun MUHAMMED’in, 02.05.2017 tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/2- Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca aşağıda adı-soyadı, bölümü ve anabilim dalı belirtilenlerin Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmalarını konusu görüşüldü.

7- 2016 Nisan Döneminde Eser İnceleme aşamasından Doçentlik sınavına başvuran Dr. Tuğrul VAROL’un Eser İnceleme Jürisinde asil üye olarak görev alan Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’ye Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen eser inceleme asil jüri üyeliğini adayın lisansüstü eğitimi ve bunu izleyen akademik süreçte Orman İnşaatı ve Transportu üzerine çalıştığı ve adayın çalışma konularının kendi uzmanlık alanından çok farklı olduğundan nesnel ve yeterli bir değerlendirme yapamayacağı sebebiyle hazırlanan genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri TUĞLU’nun, Uzman Kariyer KPSS Kursunda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alan sınavı hazırlık kursunda ders ve rehberlik faaliyeti vermek ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 8 (sekiz) hafta süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI ve Arş. Gör. Duygu KÖSE’nin, 2547 Sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca Or. Dr. Ali Necati DULUPÇU’nun sahibi olduğu konutun onarılabilmesi için gerekli rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri çalışmalarını yapmak ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Manisa İlinde bulunan eski SGK İşhanı olarak bilinen taşınmaz ile ilgili olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili kültür varlılarını Koruma Kurulu’na rapor hazırlamak ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere 04.03.2017 tarihinde 1 (bir) gün süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet POLAT’ın, Samur Enerji ve Elektrik Sistemleri A.Ş.’ne ait Maraton HES İletim Hattının geçtiği bir kısmı kamulaştırılacak olan özel mülkiyette bulunan nar bahçesindeki ağaçlarının bedellerinin tespiti için danışman olarak ve Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere 03.03.2017 tarihinde 1 (bir) gün süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit AKCA ve Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Ankara Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Tic. Ltd. Şti. adına Mudurnu Koruma Amaçlı İmar Planı işi kapsamında tarihi miras, kültürel varlıklar, koruma uygulamaları, yerleşmenin sosyal yaşamı, sosyolojik araştırmalarda bilimsel görüş vermek üzere, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün, Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Tic. Ltd. Şti. Mudurnu (Bolu) Koruma Amaçlı İmar Planı işi kapsamında danışmanlık yapmak üzere, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI’nın, Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Tic. Ltd. Şti.’nin Bolu Mudurnu Koruma Amaçlı İmar Planı İşi kapsamında tarihi miras, kültürel varlıklar, koruma ve peyzaj uygulamaları ve bunun gibi konularda Restoretör Mimar olarak Üniversite imkânlarını kullanmadan, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI’nın, Yalvaç Kaşaşağı Mahallesinde bulunan 29 ve 30 envanter numarası ile tescillenmiş tuğla fabrikası bacaları (Baca I- Baca II) üzerinde oluşan çatlaklara karşı belediye tarafından yaptırılacak acil önlem çalışmaları kapsamında yapılacak rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinde danışman olarak, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Şakir Hüseyin AKSÖZ’ün, Kanal 32 Televizyonunda Çarşamba akşamları yayınlanan “Ne Var Ne Yok” programının yapımcısı ve sunucusu olarak, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin İşletme adının Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminde Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 13.04.2017
Okunma Sayısı: 3349
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!