Yönetim Kurulu Kararları Top. No:686

Toplantı Tarihi: 07/03/2017

Toplantı No     : 686

1- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doçent olarak görev yapmakta iken; 28.11.2016 tarihinde istifa ederek Üniversitemizden ayrılan ve tekrar göreve dönme talebinde bulunan Doç. Dr. Erdal EROĞLU’nun, yeniden atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında boş bulanan 1 adet 1 inci derece doçent kadrosunu kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2017- 2018 eğitim öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kapatılması teklif edilen Üniversitemiz Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında yer alan ekli listede belirtilen dolu kadroların Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programına aktarılmalarına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kapatılması teklif edilen Üniversitemiz Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Programında yer alan listede belirtilen dolu kadronun Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalına atanan Arş. Gör. Nida Sultan ÇELİKKAYA’nın, ilgili madde hükmü uyarınca doktora eğitiminde eğitim göreceği Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalının İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem TÖK’ün, Özel Atanur Göz Hastanesinde Göz Hastalıkları branşında kadro dışı geçici olarak 01.02.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile hafta içi 16.00- 20.30 ve hafta sonu Cumartesi günü 09.00- 19.00 saatleri arasında, ilgili kurumdan elde edeceği kazancın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Evrim ERDEMOĞLU’nun, 01.12.2016 tarihinde 680/10 nolu Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile alınan görevlendirme kararının sözleşmede bahsedilen tarihte başlayamaması ve Hastane isim değişikliği sebebi ile güncellenerek yeniden 2547 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 7 nci fıkrası gereğince Özel Meddem Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında kadro dışı geçici olarak onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile hafta içi mesai saatleri dışında Pazartesi ve Salı günleri 16.00- 21.00 saatleri arasında Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri 16.00- 20.00 saatleri arasında ve hafta sonu Cumartesi günü 08.00- 16.00 saatleri arasında ilgili kurumdan elde edeceği kazancın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNAL ve öğretim elemanı Öğr. Gör. Özdemir ESGİN’in, 22.12.2016 tarihli 681/9 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla uygun görülen Isparta Gönen İlçesi Güneykent Belediyesinin başvuru sahibi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin eş başvuru sahibi olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığına “Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında “Romanlara Açılan Pencere Projesi” nde Seramik Eğitimi ve Proje Koordinatörü olarak hizmet vermek üzere yapılan görevlendirmelerinin 14.02.2017 tarihinde istifa etmeleri sebebiyle iptaline oy birliği ile karar verildi.

7- Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okutman Mustafa AKINCI’nın, 08.09.2016 tarihli 675/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla uygun görülen Isparta İlk Tercih Kırtasiye Özel Eğitim Hizmetleri Yayıncılık İnşaat Turizm Kafe Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde danışman olarak yapılan görevlendirmesinin30.12.2016 tarihinde istifa etmesi sebebiyle iptaline oy birliği ile karar verildi.

8/1- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan KOÇAK’ın, Safa Tarım A.Ş.’nde Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere danışman olarak mesai saatleri dışında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8/2- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan KOÇAK’ın, Agrinova Tarım A.Ş.’nde Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere danışman olarak mesai saatleri dışında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim ERDAL’ın, BioSol Organik Tarım San. Tic.A.Ş.’nde Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere danışman olarak mesai saatleri dışın ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ ve Doç. Dr. Fikret ÖZCAN’ın, Denizli İli Merkez Efendi İlçesi Şemikler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Özhan Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan yerlere kayıtlı 1.derece Arkeolojik Sit alanı ile ilgili olarak rapor hazırlamak üzere danışman olarak 18.02.2017 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levent BAŞYİĞİT ve Doç. Dr. Metin MÜJDECİ’nin, Prowin Danışmanlık Marka Patent Eğitim Turizm Gıda İnşaat Isıtma Soğutma ve Doğalgaz Sistemleri Anonim Şirketinde danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında, Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Kurumsal Kimlik Çalışması kapsamında hazırlamış olduğu Logo Tasarımının birimden geldiği ekteki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Arş. Gör. Gökhan FİDANCI’nın, 26/04/2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalında yapabilmesi için Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 6 ıncı derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birim ve bölümün Adli Tıp Anabilim Dalına aktarılmasına ve kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan ÇETİN’in, Özel Meddem Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında kadro dışı geçici olarak 13.03.2017 itibaren 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında ve Pazartesi ve Salı günleri 16:00- 21:00 saatleri arasında Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri 16:00- 20:00 saatleri arasında ve hafta sonu Cumartesi günü 08:30- 16:00 saatleri arasında ilgili kurumdan elde edeceği kazancın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi idari personelden adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen idari personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi ekli listede adı geçen personelin kamu görevinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU’nun, Teknogirişim Sermayesi kapsamında Üniversitemiz Göller Bölgesinde Teknokenti kurulmuş olan BSN Medikal Analiz, Danışmanlık ve AR-GE şirketinde danışman olarak mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında yarı zamanlı olarak onay tarihinden itibaren Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek, aksatmamak ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17.03.2017
Okunma Sayısı: 3686
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!