Yönetim Kurulu Kararları Top. No:685

Toplantı Tarihi: 17/02/2017

 Toplantı No     : 685

1- Üniversitemize tahsisli ve bağlı birimlerine dağılımı yapılan akademik kadroların 2016 mali yılı içinde ihtiyaçların karşılanması ile ilgili birimlerce değiştirilmesi talep edilen dolu ve boş kadrolar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygun görülen dolu ve boş kadro değişikliklerinin Birim, Bölüm, Anabilim Dalları itibariyle derecelerine göre dağılımı yapılan (I) sayılı cetvelin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI’nın, Isparta Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından talep edilen İlimiz Eğirdir İlçesi Barla Köyü’nde bulunan tescilli “Barla Çaşnıgir Paşa Hamamı” yapısının Döner Sermaye Birimi kapsamında Üniversitemiz imkânlarından yararlanarak Röleve-Restorasyon-Restitüsyon projelerinin hazırlanması için yapılacak alan çalışmaları ve diğer tüm çalışmalar dâhilinde 07.12.2016 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER’in, 08.12.2016 tarihinde Mali Hizmetler Uzmanı Himmet SARGIN, Levent ERKEKLİ ve Veli YAZISIZ tarafından verilen dilekçe uyarınca bie davada (soruşturma) Ticaret Hukuku yönüyle hukuki mütalaa yapmak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Halit ÖZDAMAR’ın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 168 saat sürecek olan Ebru Kursunda eğitim görevlisi olarak onay tarihinden itibaren 01.06.2017 tarihine kadar Çarşamba ve Perşembe günleri haftada 2 (iki) gün süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU’nun, Teknogirişim Sermayesi kapsamında Üniversitemiz Göller Bölgesinde Teknokenti kurulmuş olan BSN Medikal Analiz, Danışmanlık ve AR-GE şirketinde yönetici olarak görevlendirilemeyeceği kanaatine varılarak bu görevlendirmenin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN’in Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesi uygun görülmüşü. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 2017/1 sayılı Başkanlık Kararı ile atandığından dolayı geriye kalan (22.08.2016-22.08.2017 tarihlerinde) görevlendirilmesinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının 2016- 2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan derslere ilişkin görevlendirmelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih KILINÇ’ın fakülte görüşü alınmadığı gerekçesiyle karşı oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

8- Üniversitemiz 1-) Mimarlık Fakültesi konferans salonuna Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül Konferans Salonu, 2-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B104 No’lu Bilgisayar Laboratuvar’ına Şehit Uzman Erbaş Ahmet Hilmi YİĞİT Laboratuvarı, 3-) Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri (204 No’lu) 2. Sınıfa Şehit Piyade Sözleşmeli Er Coşkun İŞLEYEN isimlerinin verilmesine ve Üniversitemiz bünyesinde çeşitli birimlerde bulunan toplantı salonları, amfiler ve konferans salonlarına verilecek yeni isimlerin birimlerin uhdesine bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Güncelleme Tarihi: 17.03.2017
Okunma Sayısı: 2463
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!