Yönetim Kurulu Kararları Top. No:684

Toplantı Tarihi: 06/02/2017

 Toplantı No     : 684

1- Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan ve 29/12/2016 tarihinde Sabah Gazetesinde ilan edilen profesör kadrosuna başvuran adayların bilim alanı ile ilgili jüri üyeleri tespit edildi.

2- Prof. Dr. Erdoğan İBRİŞİM’in, yeniden atamasının yapılabilmesi için Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- İlgili karar sonucuna göre Eğitim Fakültesine Rozerin YAŞA’nın atamasının yapılabilmesi için, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalına aktarılmasına ve kadro kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Arş. Gör. Hakkı AKGÜN’ün, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı yüksek lisans programına yerleşerek öğrenci olarak kayıt edilmesi üzerine, kadrosunun geçici olarak Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Öğretim Üyesi Programı (ÖYP) kapsamında olup, Araştırma Görevlisi kadrosuna aktarılan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalına atanan Arş. Gör. Nurullah Zafer KARTAL’ın, ilgili madde hükmü uyarınca doktora eğitiminde eğitim göreceği Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Adı-soyadı, bölümü ve anabilim dalı belirtilenlerin Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmalarına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habil ŞENTÜRK’ün, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreli görevlendirilmesi uygun görülmüştü. Prof. Dr. Habil ŞENTÜRK’ün 01/01/2017 tarihinden itibaren emekliye ayrılması sebebiyle geriye kalan (22.08.2016-22.08.2017) görevlendirmesinin iptal edilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanı Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ’ün, Isparta Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından talep edilen İlimiz Eğirdir İlçesi Barla Köyü’nde bulunan tescilli “Barla Çaşnıgir Paşa Hamamı” yapısının Döner Sermaye Birimi kapsamında Üniversitemiz imkânlarından yararlanarak Röleve-Restorasyon-Restitüsyon projelerinin hazırlanması için yapılacak alan çalışmaları ve diğer tüm çalışmalar dâhilinde onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla Üniversitemizdeki asli görevlerini yerine getirmek ve aksatmamak üzere görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz 1-) Mühendislik Fakültesi E-8 Bloğunda bulunan amfi 1’e Şehit Astsubay Ekrem ÇELİK Amfisi, 2-) İlahiyat Fakültesi amfisine Şehit Uzman Çavuş Yunus EMRE Amfisi, 3-) Orman Fakültesi 3. Katta bulunan konferans salonuna Şehit Ömer Faruk AYDIN Konferans Salonu,  4-) Sütçüler Prof. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda bulunan 105 ve 106 no’lu dersliklerin birleştirilerek amfi sınıf oluşturulmasına ve oluşturulan bu amfiye Şehit Polis Durmuş ÖCAL Amfisi,  5-) Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonuna Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nebi ARSLAN Konferans Salonu, 6-) Senirkent Meslek Yüksekokulunda bulunan toplantı salonuna Şehit Onbaşı Evren KARA Toplantı Salonu, 7-) Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan169 No’lu konferans salonuna Şehit Polis Sezgin ULUDAĞ isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu üyelerinin ekteki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Birol ÜNER’in, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- 2015 Ekim Dönemi Eser İncelemesinden doçentlik sınavına başvuran ve başarılı olan adayların Sözlü Sınav Jürisinde asil olarak görev alan Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR’e Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen jüri üyeliğini 10/02/2017- 01/03/2017 tarihleri arasında yıllık izinli olarak yurtdışında olacağından dolayı bu görevi ifa edemeyeceğine ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17.03.2017
Okunma Sayısı: 2180
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!