Senato Kararları Top. No: 467

Toplantı Tarihi: 17/02/2017

Toplantı No     :467

1- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının altında Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek sınavıyla öğrenci alımına ilişkin Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesinin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesinde yapılan değişikliğin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. maddesinin birinci fıkrasında yapılacak olan değişikliğin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 4. maddesinin birinci fıkrasında yapılacak olan değişikliğin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne ve intibak geçici maddenin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Eğitim Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında okutulan dönem projesi dersinin 30 AKTS olarak belirlenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinde çeşitli idari ve kişisel problemler nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydı yapabilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 17- 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan bahar yarıyılı ara sınav mazeret sınavlarının 16 Nisan 2017 tarihinde referandum yapılacağından dolayı 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılmasına, final sınavının 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmasına ve bütünleme sınavının 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programına ilişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlarının birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programına ilişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlarının birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programına ilişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlarının birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- 2016- 2017 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvim değişikliği ile ilgili olarak 17- 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan vize mazeret sınavlarının 16 Nisan 2017 tarihinde referandum yapılacağından dolayı 24- 28 Nisan 2017 tarihleri olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Güncelleme Tarihi: 16.03.2017
Okunma Sayısı: 2646
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!