Yönetim Kurulu Kararları Top. No:683

Toplantı Tarihi: 24/01/2017

Toplantı No: 683

1/1- Doç. Dr. Bekir YALÇIN’ın, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü İmalat Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Prof. Dr. Hakan Murat GÖKSEL’in, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalında Görev yapan Arş. Gör. Şahin Erinç BASA’nın, Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalında yapabilmesi için Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunu kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yrd. Doç. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM’ın Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı bünyesinde boş bulunan 1 adet 1 inci derece yardımcı doçent kadrosunu kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Yasemen KİRİŞ YATAĞAN’ın, Isparta Özel Mavi Gül Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü’nde okul öncesi yabancı dil eğitimi programlarını gözden geçirilmesi ve denetlenmesi hususunda 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 5 (beş) ay süre ile Pazartesi ve Cuma günleri Mesai saatleri dışında 18:00-19:00 saatleri arasında danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eşe AKPINAR’ın, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığında Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında Intraokular Lens Ürünlerine ait dosyasının incelenmesi amacıyla uzman olarak onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında danışman olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan KALYONCU’nun, Muğla İli Milas İlçesi Dibecik Mevkii Akyol Köyü’nde Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat A.Ş. tarafından Sahil Ceylan (Eşen Çayı) ve Gümüşdoğa Yanıklar (Kargı Çayı) Alabalık Üretim Çiftliklerinde  yapılmış olan Bentik Fauna  Analiz raporunun bilimsel olarak değerlendirilmesini yapmak üzere  13- 17 Ocak 2017 tarihlerinde alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail KARACA’nın, Safa Tarım A.Ş. firması tarafından üretilen iki adet preparatin laboratuvar koşullarında yan etki denemelerini yapmak üzere onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Üniversitemiz Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ortak seçmeli derslere kayıt yaptıracak asgari öğrenci kontenjan sayısının 60 (altmış) öğrenci kontenjanı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08.02.2017
Okunma Sayısı: 4469
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!