Yönetim Kurulu Kararları Top. No:682

Toplantı Tarihi: 12/01/2017

Toplantı No: 682

1/1- Doç. Dr. Bekir GÖVDERE’nin, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Hasan KALYONCU’nun, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Mustafa Özgür PİRGON’un, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU’nun, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5- Doç. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ’nin, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Telekominikasyon Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/6- Doç. Dr. Yasin TUNCER’in, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/7- Doç. Dr. Metin DAVRAZ’ın, Üniversitemiz Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/8- Doç. Dr. Barış AFŞAR’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/9- Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA’nın, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz fakültelerine ve diğer üniversitelerin fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ilgar KIRZIOĞLU’nun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep KÜLCÜ’nün, Öğrt. Özlem Taşkın KÜLCÜ ve Biyosistem Yayınevi bünyesinde kurulan Biyosistem Eğitim Araştırmaları Grubu ile birlikte hazırlamış olduğu “İngilizce Dikkat Artırma Seti 1, Meyveler”, “İngilizce Dikkat Artırma Seti 2, Şekiller”, “İngilizce Dikkat Artırma Seti 3, Sayılar”, “Dikkat Artırma Egzersizleri Seviye 1” isimli 4 (dört) adet kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğunun adı geçen yazara ait olmak üzere kendi imkanları ile basımında bir sakınca olmadığına, basılacak eserlerden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’na 1’er (birer) adet teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Orman Fakültesinin Kurumsal Kimlik Çalışması kapsamında hazırlamış olduğu logo tasarımının Logo Komisyonu İnceleme Komisyonunda incelenmesi sonucunda uygun bulunulmuş olup tasarımın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Son Soruşturma Kurulunun belirlenen öğretim üyelerinden oluşturulmasına, ilgili kanunun 53 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca bu kurul üyelerinin 2017 yılı (bir yıl) süresince görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

7- Maliye Bakanlığı Bakanlık Makamının 28/12/2012 tarihli ve 158 sayılı Onayıyla yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe ve Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinin d bendinin altıncı fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 15. maddesinin b bendinin ikinci fıkrası uyarınca Üniversitemiz 2017 yılı Bütçesinin birimlere dağılımını gösteren icmallerin ekteki şekli ile uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 30.01.2017
Okunma Sayısı: 3507
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!