2022-2023 Bahar Dönemine İlişkin Senato Kararları

Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarihli toplantısında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin aldığı kararlar aşağıdaki gibidir:

1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılına 6 Mart 2023 tarihi itibariyle devam edilecektir.

2. 2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir. Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından yeniden gözden geçirilecektir. Şartların elverişli hale gelmesi durumunda Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

3. Yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimler;

a. Tıp Fakültesi’nin 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerini,

b. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4. ve 5. sınıf öğrencilerini,

c. Eczacılık Fakültesi’nin 5. sınıf öğrencilerini,

d. Sağlık Bilimler Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıf; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf ve Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerini,

e. Eğitim, Teknik Eğitim ve İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

f. Isparta, Eğirdir ve Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nda hangi programlarda yüz yüze Mesleki Eğitim Uygulamasının yapılacağı ilgili birim web sayfalarında ilan edilecektir.

* 27 Şubat 2023 tarihinde Öğretmenlik Uygulaması dersi başlayacaktır.

** 3. madde kapsamındaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze, teorik derslerini ise uzaktan öğretim yöntemiyle yapacaklardır.

4. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

5. Özel öğrencilik ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

5.1. Aşağıda (a) ve (b) şıklarındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:

(a) Depremden etkilenen illerdeki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesi) üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

(b) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (3. Maddede belirtilen) kayıtlı öğrenci olmak.

5.2. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını;

(a) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’ne başvuru yapacak öğrenciler 20 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren 12 Mart 2023 tarihi saat 23:59’a kadar “ozelogrenci@sdu.edu.tr” adresinden veya 10 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan (posta, kargo, şahsen) üniversitemizin ilgili birimlerine yapacaklardır. Başvuru sahipleri dilekçelerine e-devlet üzerinden aldıkları öğrencilik belgesini de eklemelidirler.

(b) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi dışındaki 3.Maddede bahsedilen birimlere başvuru yapacak öğrenciler 26 Mart 2023 tarihi saat 23:59’a kadar “ozelogrenci@sdu.edu.tr” adresinden veya 24 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan (posta, kargo, şahsen) üniversitemizin ilgili birimlerine yapacaklardır. Başvuru sahipleri dilekçelerine e-devlet üzerinden aldıkları öğrencilik belgesini de eklemelidirler.

5.3. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret alınmayacaktır.

6.  Talep eden her öğrencimiz Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler başvurularını 26 Mart 2023 tarihi saat 23:59’a kadar öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacaklardır. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde, talepleri ilgili birim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

7. Azami süresini doldurmuş olup, ikinci ek sınavına giremeyen öğrencilerimiz için 6 Mart 2023 sonrasında olmak üzere ilgili birim yönetim kurulu tarafından yeni bir tarih belirlenerek sınavları yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimiz ilgili birim duyurularını takip etmelidir.

8. Üniversitemizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise 2023 yılı Nisan ayı ve sonrasına bırakılacaktır. Bu derslerin uygulamalarının nasıl ve ne zaman yapılacağı ilgili birim sayfaları ile dersin sorumlu öğretim elemanın yapacağı duyurulardan takip edilmelidir.

9. Deprem nedeniyle kayıt yenileme işlemini yapamamış öğrencilerimiz 27 Şubat 2023 ile 5 Mart 2023 tarihleri arasında kayıtlarını yenileyebileceklerdir.

10. Ekle/Sil tarihleri 6 -10 Mart 2023 olarak güncellenmiştir.

*** Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri için ekle/sil tarihleri 20-24 Şubat 2023 olarak güncellenmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
Okunma Sayısı: 24761
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!