Bankacılık Hizmetleri ve Maaş Ödeme Protokolü Hakkında Duyuru

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından idareyi temsilen bir üyenin başkanlığında altı sendika temsilcisinden oluşan bir komisyon kurularak, komisyona bankalar ile görüşme yapmak ve promosyon teklifi almak için yetki verilmiştir. Komisyon tarafından Türkiye Halk Bankası Süleyman Demirel Üniversitesi Şubesi, Türkiye İş Bankası Isparta Şubesi, Yapı ve Kredi Bankası Isparta Şubesi, Türkiye Garanti Bankası Sanayi Şubesi, Türk Ekonomi Bankası Isparta Şubesi, Akbank Isparta Şubesi ile görüşmeler gerçekleştirilerek promosyon tekliflerinin kapalı zarfla idareye ulaştırmaları istenmiştir. İlgili bankalardan Türk Ekonomi Bankası Isparta Şubesi teklif göndermemiş, diğer bankalar ise tekliflerini kapalı zarf ile Rektörlüğe teslim etmişlerdir.
 
Ayrıca, bu süre zarfında tüm personelimize anket düzenlenmiş ve mevcut protokolün devam etmesi veya yeni bir protokol imzalanması hususlarında görüşleri alınmıştır. Ankete 1058 personel katılmış, 937 personel mevcut sözleşmenin feshedilmesi yönünde oy kullanmıştır. Bankacılık Hizmetleri ve Maaş Ödeme Protokolü hakkında bankalar tarafından verilen teklifler değerlendirilmiş olup, 39 ay için kişi başına net 30.500,00 TL teklif ile en yüksek teklifi veren Türkiye Halk Bankası Süleyman Demirel Üniversitesi Şubesi ile protokol imzalanması karara bağlanmıştır.
 
Üniversitemiz ile Türkiye Halk Bankası Süleyman Demirel Üniversitesi Şubesi arasında 15.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 39 ay süreli Bankacılık Hizmetleri ve Maaş Ödeme Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu promosyon tutarı Aralık/2022 ayı içerisinde kurum personelinin maaş hesaplarına yatırılacaktır. Protokol, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanacaktır.
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
Okunma Sayısı: 2475
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!