Senato Kararları Top. No: 606

 
Toplantı Tarihi:02/09/2022
 
Toplantı No     : 606
 
1- Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programı için 31.05.2022 tarihli ve 601/8-c sayılı Senato kararı ile kabul edilen yeni kontenjanlarının ilgili programın YÖKSİS’te yarı pasif olması nedeniyle iptalinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
 
2-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 83 üncü Madde hükümlerine göre, Üniversitemizin ön lisans-lisans ve lisansüstü programlarından ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ilişkin hazırlanan usul ve esasların birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
 
3-26.03.2015 tarihli ve 440/21 sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararında yer alan “öğrenci alımı durdurulan ya da kapatılan II. öğretim programlarına kurum içinden ya da diğer kurumlardan yatay geçişle öğrenci alınmaması” şeklindeki kararın YÖK tarafından belirlenen ilke ve esaslara aykırılık teşkil etmesi nedeniyle iptalinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
 
4- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 9 Eylül 2022 tarihinde kayıtları sona erecek olan uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının YÖK’ün izin verdiği kontenjanlardan, boş kalan kontenjanlarına ve II. Öğretim tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve Isparta Ticaret Borsası ile yapılan protokoller’de dikkate alınarak birimce belirlenen doğrultusunda  yeni kontenjan ile öğrenci alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
Okunma Sayısı: 1954
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!