Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 869

Toplantı Tarihi:13.09.2022

Toplantı Sayısı:869

1/a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. T**K**, Dr. Öğr. Üyesi Ö**D**, Dr. Öğr. Üyesi A**A**İ**, Dr. Öğr. Üyesi M**A**, Öğr. Gör. M** E**E**, Arş. Gör. M**A**ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak görev Dr. Öğr. Üyesi E**P**’nun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalına kadrolarının aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim görev yapan Prof. Dr. M**K**, Dr. Öğr. Üyesi Ö**G**, Dr. Öğr. Üyesi F**D**, Arş. Gör. S**Y**, Arş. Gör. G**K**’nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalına kadrolarının aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/c) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi H**Y**İ**’nun Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalına kadrolarının aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Dr. F**A**A**'nın, 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 maddesi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için, Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma iznini alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı bünyesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. M**E**A**’ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**S**E**Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Çünür Mah. **Ada ** numaralı parselde bulunan M**P** GES (**,** kWp/**,* kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**S**E**Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Hızırbey Mah. **Ada ** numaralı parselde bulunan S**P**Çatı GES (**,** kWp/**,** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**S**E**Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Gülcü Mah. **Ada **numaralı parselde bulunan T**P**Çatı GES (** kWp/** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/ç- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**, S**S** Elektrik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü * Ada ** numaralı parselde bulunan A**G**Çatı GES (**,** kWp/**,* kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/d- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, A**S**Elektrik Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Gönen İlçesi Fandas (Koçtepe) Köyü Koçtepe Mevkii **Ada ** ve ** numaralı parselde bulunan B**K**Çatı GES (***,*** kWp/*** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/e- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**M**Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Gülcü Mah. ** Ada ** numaralı parselde bulunan P**Ç** GES (*** kWp/*** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/f-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**M**Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Aliköy Köyü ** Ada ** numaralı parselde bulunan T**Ç** Çatı GES (*** kWp/*** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/g- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**M**Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Gönen İlçesi Gönen Mah. **Ada ** numaralı parselde bulunan Y**K**Çatı GES (*** kWp/***kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/ğ- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, S**M**Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yükleniciliğini yaptığı, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mah. ** Ada ** numaralı parselde bulunan H** Ç**GES (*** kWp/*** kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/h-Üniversitemiz Rektörlüğü kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. O**Ç**'ın, Isparta Merkez **. **** yapılması planlanan “Meydan ve Yeraltı Otopark Alanı Projesi” kapsamında Tapunun ** ada ** no'lu ve ** ada ** no'lu parsellerindeki A**L**sahasında kalan yeraltı menfezinin bölgenin mimari projelendirilmesi amacıyla Isparta Belediyesi tarafından talep edilen jeoradar çalışması ve 1 (bir) adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 (bir) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/ı-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ö**K**Ö**'nün, H** M**H**İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebi doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanına giren planlama, tasarım, uygulama, rapor hazırlama ve akademik danışmanlık konularında akademik danışman ve raportör olarak görevlendirilmek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren **.**.2024 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/i-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. R**A**ve Doç. Dr. N**Ş**'ün **.**G**San. ve Tic. A.Ş.'nin tarafından talep edilen, B** İli K**İlçesi K** M*** bulunan ** ruhsat numaralı sahada II (A) grubu kalker (mıcır) ocağında planlanan kireçtaşı ocağı ve kırma eleme tesisi alan ve kapasite artışı projesi ile ilgili olarak ÇED Raporu istenilmesi ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün söz konusu proje alanına 3 km'den az bir mesafede zeytinlik alanlarının olduğu tespiti üzerine 3573 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca konunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi yapılarak teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/j-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. R**A** ve Doç. Dr. N**Ş**ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M**M** İ**M**San. ve Tic. A.Ş. tarafından talep edilen K**İli B**İlçesi civardaki ** ruhsat numaralı II (b) grup mermer işletme ruhsatlı sahasında üst kotlardaki mevcut kademe genişliklerinde oluşması muhtemel kavlak/çatlak vb. yapılar göz önünde bulundurularak ocağın üst kotlarındaki mevcut kademe genişliklerinin ve stabilitesinin değerlendirilmesi yapılarak teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/k-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. E**S**A**'ın, H**M**Havuz İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebi doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanına giren planlama, tasarım, uygulama, rapor hazırlama ve akademik danışmanlık konularında akademik danışman ve raportör olarak görevlendirilmek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren **.**.2024 tarihine kadar hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları ayrıca akademik danışmanlık ve raportörlük hizmeti için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesi nin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/l-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. B**G**ile Termodinamik Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. K**K**'un, E**E**Tic. Ltd. Şti.'nin "K**G**A**Ö**B**G**K**nin Ülkemizde İlk Defa Üretilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılması öngörülen proje/faaliyet için danışmanlık hizmeti vermek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 8 ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 6676 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi M**T**M**'in, Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde kurulan P**AR-GE İ**S**Tic. Ltd. Şirketi bünyesinde yürütülecek proje ''T**'de Y**T**B**İçin N**T**Ü**P**Üretimi'' kapsamında araştırmacı (Proje Personeli) olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesi ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren **.**.2022 tarihine kadar hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışması koşuluyla görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programında öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. A**A**K**'un, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokentinde bulunan P** AR-GE İ**S**Tic. Ltd. Şirketinde Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren **.**.2022 tarihleri arasında her hafta; hafta içi Pazartesi, Salı ve Cuma günleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile A**Ü**M**T**F** görevlendirilen Öğr. Gör. C**Y**un 22.07.2022 tarihinde sona eren görev süresinin uzatılmasının reddine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
Okunma Sayısı: 15177
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!