Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 868

Toplantı Tarihi:09.09.2022

Toplantı Sayısı:868

1/1- Doç. Dr. M**K**Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. D**Y**’ın Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1- Doç. Dr. D**U**ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi

.2/2- Doç. Dr. K**Ü**’un Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Dr. A**Ç**'in 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 maddesi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için, Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. C**Ş**'nin **.**.2022 tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. M**T**'ın **.**.2022 tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. M**S**P**'ın **.**.2022 tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/ç- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Dr. B**K**’nın **.**.2022 tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. C**B**,  Arş. Gör. Dr. E**E**S**ve Arş. Gör. Dr. D**A**G**’ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Y**S**A**, Arş. Gör. Dr. G**N**, Arş. Gör. Dr. N**T**, Arş. Gör. Dr. İ**E**ve Arş. Gör. Dr. E**V**’in, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/c- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. B**K**’in, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/ç- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. S**Ç** ve Arş. Gör. Dr. N** N**A**'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
Okunma Sayısı: 1373
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!