Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 867

Toplantı Tarihi:29.08.2022

Toplantı Sayısı : 867

1-Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. M**A**D**’nun teklifi ile gündeme alınan; halen İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapan K**K**’ın, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak asaleten atanmasının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Atamalar” başlıklı 52/a maddesi hükmü gereği uygun olduğu yönünde görüş verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. M**A**D**’nun teklifi ile gündeme alınan; halen Üniversitemiz Hastaneleri Başmüdür Vekili olarak görev yapan E**T**’nun, Üniversitemiz Hastaneleri Başmüdürü olarak asaleten atanmasının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Atamalar” başlıklı 52/a maddesi hükmü gereği uygun olduğu yönünde görüş verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

 

Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
Okunma Sayısı: 1672
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!