Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 866

Toplantı Tarihi :  26.08.2022

Toplantı No      : 866

1/1- Doç. Dr. O**T*’nun Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. R**E**D**’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3- Doç. Dr. N**Ş**’un Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1-Doç. Dr. A**S**Y**’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Y**K**’nin Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3-Doç. Dr. M**E**S**’nin Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4- Doç. Dr. D**T**A**’un Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro taleplerinde bulunan Birimlerimizin Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla kadro talebinde bulunan Birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere ekli listede belirtilen öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5'inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz birimlerinin  öğretim üyesi kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla Üniversitemiz birimlerinden talep edilen kadro tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitemize verilen 2022 yılı öğretim üyesi atama sayısı ve ilave atama sayısı kapsamında ekli listede belirtilen Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadroların kadro teklifinde bulunan Üniversitemiz Birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ekli listede bulunan öğretim üyesi kadrolarının ilgili  Birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8-Prof. Dr. E**İ**’in, 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalına aktarılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9-Dr. Öğr. Üyesi B**A**U**’ın, 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalına aktarılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- N**R**O**'nın, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı doçentlik kadrosuna atamasının yapılabilmesi için, Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doçent kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalına aktarılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. V**K**’nın **.**.**** tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Enformatik Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. H**A**’ın **.**.tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11/c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversitemiz Genel Sekreterliğinde görev yapan Öğr. Gör. A**D**’nın **.**.**** tarihinde biten görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/a- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. A**B**G**'ın K**P**P**M** İ**T** Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebi doğrultusunda TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ** ve ** Gar Sahasında Bulunan Tüm Binaların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin hazırlanması işi kapsamında Afyon ** Tren Garı Sahasında bulunan 3 (üç) adet ve Denizli Çardak Tren Garı sahasında bulunan 2 (iki) adet taşınmaz kültür varlığı yapısına akademik rapor hazırlama ve akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/b- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. A**B**G**ın K**P**P**Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebi doğrultusunda TCDD 7. Bölge Müdürlüğü **Ambar Binasının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin hazırlanması işi kapsamında Denizli ** Ambar Binasına akademik rapor hazırlama ve akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/c- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, Isparta ili Gönen ilçesi Fandas(Koçtepe)  köyü Koçtepe mevkii ** ada * no.lu parselde A**Ç**G**(358 kWp/300kWe) isimli lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/ç- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. R**A**ve Doç. Dr. N**Ş** ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M**M**ün İ** M**İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından talep edilen Isparta ili Sütçüler ilçesi İr: **** ruhsat numaralı sahada izin genişletme yapılan alan için termin planına göre yapılacak faaliyetlerin değerlendirilmesinin yapılarak teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/d- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. R**A**ve Doç. Dr. N**Ş**ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M**M**'ün K**M**İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından talep edilen Isparta-İstanbul illerinde bulunan ER: ** (Sicil No: **) ruhsat numaralı IV grup maden ocağında sahadaki linyit kömürü, kil ve kuvars kumu rezervinin mevcut sondaj verileri ve sahada yerinde yapılacak saha gözlemleri ve incelemelerine dayalı olarak belirlenmesi ve teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/e-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi M**K**'un, ** M**ve M** A.Ş. tarafından talep edilen **.**.2022-**.**.2024 tarihleri arasında 27 ay süre ile yürütülecek olan "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması" projesi kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere, 27 aylık proje yürütme süresi boyunca mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/f-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. E**Ş**ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ş**Ş**ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M**B**'ın, Ç**Müş. Müh. Ltd.tarafından talep edilen, Eğirdir ve Beyşehir Gölleri içerisinde Isparta İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan sulama tesislerine ait yaklaşım kanallarının giriş ağız kısımlarında yapılması planlanan rüsubat temizliğine yönelik 1 (bir) adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/g- Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. E**Ş**ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ş**Ş** ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M**B**'ın, Ç**Müş. Müh. Ltd. Şti. tarafından talep edilen, Burdur (Merkez) içme suyu isale hattı (Göl Geçişi) projesinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik 1 (bir) adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/ğ- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. E**Ş**ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ş**Ş**in, Ç**Müş. Müh. Ltd. Şti. tarafından talep edilen, “Burdur Gölü Sulak Alanının Hidrojeolojik Yapısının Matematiksel Modellenmesi” projesi kapsamında 1 (bir) adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/a-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Y**D**'in yazılım  odaklı Ar-Ge, servis hizmetler sağlamak için Üniversite bünyesinde bulunan Göller Bölgesi Teknokentinde içerisinde yer alan F**B**Y**Ltd. Şti.'de danışmanlık ve diğer görevlerde görevlendirilmek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren (35 ay) hafta içi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri mesai saatleri dışında çalışmak koşuluyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi, 4691 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ve 5746 sayılı Kanun'a göre SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi B**E** T**'ın, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde yer alan T**B**M**Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde D**R**M**ve Y**S**Özelliklerinin İyileştirilmesi ile ilgili çalışma yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile her hafta Pazartesi ve Salı tam gün, Çarşamba günü ise yarım gün olacak şekilde haftanın 3 günü 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. E**E**'nun, 2547 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile ilimiz Ö**D**Y**H**Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşında kadro dışı geçici olarak **.**.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun **/**/2022 tarih ve 863/13 sayılı kararımız ile görevlendirilmesi uygun görülen Prof. Dr. E**E**'nun Ö**D**Y**H**'de Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal kadrosunun bulunmaması nedeniyle görevlendirmesinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmediğinden görevlendirilmesinin iptaline oy birliği ile karar verildi.

15/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde görev yapmakta olan Dr. Araştırma Görevlisi B**S**’in, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15/b- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Dr. B**K**Arş. Gör. Dr. M**K**’ nın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sermayesinin 25 Temmuz 2022 tarih ve 319032 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda artırılması ile ilgili teklifin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

17/a-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemekhane Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan personel ve öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının değişen maliyetlere dayalı olarak uygulanması planlanan fiyat listelerinin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

17/b-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  Spor Şube Müdürlüğüne bağlı Spor Tesislerinde verilen hizmetlere dair değişen maliyetlere dayalı olarak uygulanması planlanan fiyat listelerinin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

18- 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde özel öğrenci olarak öğrenim gören Üniversitemiz  Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi M**D**’ nin dilekçesinde belirttiği gerekçeler nedeniyle, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında adı geçen üniversitede eğitim almasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim

Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
Okunma Sayısı: 1393
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!