Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 865

Toplantı Tarihi:08.08.2022

Toplantı No     :865

1-Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi profesör kadrosu ilanına başvuran adayların; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca en az 3 (üç) üyenin başka Üniversitelerden veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünden olmak üzere 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek jüri üyesinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla kadro talebinde bulunan Birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere ekli listede belirtilen öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5'inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında  "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca kadro talebinde bulunan Rektörlüğümüz ve  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar kapsamındaki fakültelerde öğretim görevlisi kadrosu talebinde bulunan  Birimlerimiz ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro taleplerinde bulunan Birimlerimizin  ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı uyarınca  2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Öğretim elemanlarımızın danışmanlık yaptıkları öğrencilerin aldıkları uzmanlık alan derslerinin (tez savunma tarihi verilenler hariç)  sehven girmiş ders notlarının kaldırılması ve sistemin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı katkı payı/öğrenim ücreti yatırma tarihlerine kadar açık kalmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
Okunma Sayısı: 1820
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!