Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 864

Toplantı Tarihi:05.08.2022

Toplantı No     :864

1- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalında ilan edilen Profesör kadrosuna başvuran Doç. Dr. N**Ş**’nin, başvurusu ”Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenmiş olup Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge’nin 11 inci maddesinin 5 inci fıkra şartını sağlamadığı tespit edildiğinden adayın başvurusunun uygun bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

2/1-Doç. Dr. A**A**’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2-Doç. Dr. S**Ş**T**’nın Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/a-2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası öğrencilerden alınması planlanan dönemlik öğrenim ücretlerinin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3/b-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilmelerine ilişkin karar ve uygulama esaslarının  Özel Öğrencilik başlıklı II. kısım 5 inci  maddesinde belirtilen "Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca yapılan çalışma neticesinde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Üniversitemiz bünyesinde öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim ücretlerinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında lisans programlarına yeni kayıt yaptıracak uluslararası öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile aynı tutarda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İ**H**Ç**’nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Atamalar” başlıklı 52/a maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu’nun görüşünü almak üzere Üniversitemiz Hastaneleri Baş Müdürü K**K**’ın Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına vekâleten atanması teklifinin uygun olduğu yönünde görüş verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

.5-Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İ**H**Ç**’nın teklifleri doğrultusunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Atamalar” başlıklı 52/a maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu’nun görüşünü almak üzere Üniversitemiz Hastaneleri Baş Müdürlüğüne Hastane Müdürü E**T**’nun vekâleten atanması teklifinin uygun olduğu yönünde görüş verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-KOSGEB desteklerinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 38 inci maddesi uyarınca Öğr. Gör. M**Y**’un görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. A**K**'ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. S**T**'nin H**N** Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmekte olan "G** T** n** M**Ü**ve E**U**" projesinde araştırmacı statüsünde görev almak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren **.**.2023 mesai saatleri dışı ve hafta sonu çalışmak koşuluyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi, 4691 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ve 5746 sayılı Kanun'a göre Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. S**T**'nin Denizli İlinde faaliyet gösteren A**M**K**İ**H** ve N** Ti. Anonim Şirketine danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere,  Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/b-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi U**E**E**'un, B**B** Başkanlığının talebi doğrultusunda B**k** içi p**e**, mevcut b**tespit edilmesi ve haritalandırılması çalışmaları yapmak, eğitim, akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
Okunma Sayısı: 1277
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!