Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 863

Toplantı Tarihi:26.07.2022

Toplantı No     :863

1- Doç. Dr. H** M** K**’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Y** A**’ın Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- Doç. Dr. I** K**’nun Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3- Doç. Dr. H**A**’nun Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4- Doç. Dr. F**N**C**’nın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/5- Doç. Dr. Ş**E**’in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/6- Doç. Dr. K**S**'nun Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/7- Doç. Dr. E**Ç**Z**'in Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/8- Doç. Dr. L**K**'ın Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/9- Doç. Dr. Y**Ö**'nın Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri  Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/10- Doç. Dr. M**S**D**'in Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/11- Doç. Dr. H**G**Y**’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin  öğretim üyesi kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla Üniversitemiz birimlerinden gelen kadro tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize verilen 2022 yılı öğretim üyesi atama sayısı kapsamında ekli listede belirtilen Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadroların kadro teklifinde bulunan Üniversitemiz birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere ekli listede bulunan öğretim üyesi kadrolarının ilgili birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılması uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-H**Y**'nın Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına öğretim görevlisi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için, Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece öğretim görevlisi kadrosunun Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Doktor Öğretim Üyesi Unvanında çalıştırılan yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı A**B**I**'in  aylık brüt sözleşme ücret teklifleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup; adı geçenin doktor öğretim üyesi unvanında  çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Türk Dili Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. E**Ü** Y**'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9/a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, R** E**E**Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, R** E**E**Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, R** E**E**Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/ç) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, R**E**E**Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. K**T**Y**'in, R** E**E**Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, **.**.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Araştırma Görevlisi İ**A**’in, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Mülkiyeti Üniversitemize ait olan ekli listede belirtilen taşınmazların 5 yıl süre ile kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1. derece Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  Dr.A**H**T**’ın atamasının yapılabilmesi için, Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. E**E**'nun, 2547 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile ilimiz Ö**D**Y**H**’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşında kadro dışı geçici olarak mesai saatleri dışında, **.**.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

14- Üniversitemizin çeşitli birimlerinden ilan edilen Profesörlük kadrosuna başvuran adayların bilim ve/veya sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15- Isparta Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalarda kullanılmak üzere satın almış oldukları İnsansız Hava Aracının kullanımına yönelik, üniversitemiz tarafından (Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi) İl Müdürlüğü personeline İHA-1 Ticari Pilot Eğitimleri (* gün) ile Fotogrametrik Haritalama Eğitimlerini (* gün) vermek üzere görevlendirme yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
Okunma Sayısı: 1338
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!