Senato Kararları Top. No: 603

Toplantı Tarihi:26/07/2022

Toplantı No     : 603

1- Üniversitemiz, Disiplinlerarası Arkeoseramik Anasanat Dalı’nın açılması, Açılacak olan bu Anasanat Dalı bünyesinde disiplinlerarası Arkeoseramik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması ve Disiplinlerarası Arkeoseramik Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/a Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrencilere ait kontenjan ve başvuru koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/b 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları içinde yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Programının öğrenci alım  yeterliliğini kaybetmesinden dolayı ilgili Anabilim Dalı kontenjanın iptal edilmesi teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavıyla Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 40 (Kırk), Antrenörlük Eğitimi Programına 50 (Elli) ve Spor Yöneticiliği Programına 40 (Kırk) öğrenci alımı yapılacağı ve “Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu” teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında  18.05.2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İlahiyat Fakültesinde eğitim görmek üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında değişim öğrencisi olarak  toplam 14 (on dört) öğrencinin kabulüne ilişkin İşbirliği Protokolü teklifi birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Çift Anadal / Yandal başvuru takvimi ve kontenjanları teklifi birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Takvim Taslağı tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin ı bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, İş Sağlığı ve Güvenliği) ile Kariyer Planlama ve İş Hayatına Giriş dersinin çevrimiçi, diğer derslerin yüz yüze yapılması   teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, "Süleyman Demirel Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Yönergesi Taslağı" teklifinin kabulüne birimden geldiği şekliyle oy birliği ile karar verildi.

9- Süleyman Demirel Üniversitesi İş Dünyası Danışma Kurulunda görev almak isteyen adaylar içinden ekli listede belirtilenlerin kurul üyesi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
Okunma Sayısı: 1797
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!