Senato Kararları Top. No: 601

Toplantı Tarihi:31/05/2022

Toplantı No     : 601

1- Süleyman Demirel Üniversitesi “Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜTÖMER)’in Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi”’nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3/a- Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde “Özel Hukuk Doktora Programı” nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b- Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Anabilim Dalı bünyesinde, “Disiplinlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Doktora Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/c- Sosyal Bilimler Enstitüsünde Disiplinlerarası Havacılık Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalı bünyesinde “Disiplinlerarası Sivil Havacılık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/d- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı açılması ve bu Anabilim Dalı bünyesinde “Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

4/a Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün, Yükseköğretim(YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Sözlüğünde yarı pasif halde olan, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı bünyesinde bulunan” Sanatta Yeterlik Programı”nın aktif duruma geçirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/b- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) deki “Akademik Birim Ağacı Sözlüğünde yer alan” tüm birim adlarında bulunan “Anabilim Dalı” (ABD) ifadelerinin “Anasanat Dalı” (ASD) olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

4/c- Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün bünyesinde açık olan ve halen aktif olarak Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilen; Grafik Tasarım Anasanat Dalı’ndan mezun olan ve Eğitim-Öğretime devam eden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, “Grafik Tasarımı Anasanat Dalı”  olarak adının değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde “Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı”nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü I. Öğretim Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 30 (otuz) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/b-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/c-Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik (Doktora) Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/d-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/eSosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde yapılan düzeltmelerin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Yönergesi” uyarınca ödül kategorilerinde ödül sahiplerinin belirlenmesi amacıyla ödül komisyonunun aşağıda belirtildiği şekliyle oluşturulmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

AKADEMIK PERFORMANS ÖDÜLÜ-

EN YÜKSEK ATIF ÖDÜLÜ

Puanlara göre otomatik olarak belirlendiği için komisyon oluşturulmamıştır.

ÖZEL ÖDÜLLER

Senato komisyon olarak çalışacaktır.

ÖĞRETIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI

ÖDÜLÜ-AKADEMIK DANIŞMAN ÖDÜLÜ

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, komisyon olarak Kabul edilmiştir.

TOPLUMSAL KATKI ÖDÜLÜ

KADIN ARAŞTIRMALARI ÖDÜLÜ

Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. B****H****K****ile Kadın Sorunları Araştırmaları AUM Müdürü (Dr. Öğr. Üyesi S****E****M**** dahil edilerek komisyon oluşturulmuştur.

KALITE ÖDÜLÜ

Üniversite Kalite Komisyonu,komisyon olarak Kabul edilmiştir.

DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ

Enstitülerin Müdürlerinden oluşan komisyon oluşturulmuştur.

11- Aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. T**** B****’un adının, Engelsiz Diş Hastanesine verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
Okunma Sayısı: 1770
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!