Senato Kararları Top. No: 600

Toplantı Tarihi: 27/04/2022

Toplantı No     : 600

1- Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda görev yapan Prof. Dr. M**** A**** T****, Prof. Dr. G**** Ö**** ve Dr. Öğr. Üyesi A**** K****’ nun görev süreleri dolmuş olmasından dolayı Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kuruluna öğretim üyelerimiz Prof. Dr. M**** A**** T****, Prof. Dr. G**** Ö**** ve Prof. Dr. M**** G****’ün görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi” hakkında Strateji Geliştirme Daire Başkanı M**** T**** tarafından bilgi verildi; adı geçen yönergenin düzeltilerek ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi” değişikliği hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkan V. Dr. Öğretim Üyesi H**** T**** tarafından bilgi verildi; adı geçen yönergede yapılan değişikliklerin düzeltilerek ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz 2022 yılı Uluslararası öğrenci (Önlisans-Lisans) kontenjan talepleri hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. N**** A**** ve Öğrenci İşleri Daire Başkan V. Dr. Öğr. H**** T**** tarafından bilgi verildi.

2022 yılı Uluslararası öğrenci (Önlisans-Lisans) kontenjan taleplerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Kalite Komisyonuna üye olarak teklif edilen aşağıda bilgileri yazılı öğretim üyesinin Komisyon üyesi olarak eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

UNVANI, ADI SOYADI

BİRİMİ

KOMİSYON GÖREVİ

Doç. Dr. A**** M**** A****

İletişim Fakültesi

Üye

6- Spor Bilimleri Fakültesi Disiplin Kuruluna 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı Öğretim Üyelerinin Fakülte Disiplin Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Adım Üniversiteler Birliği Genel Koordinatörlüğü'nün İşbirliği Protokolünün birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
Okunma Sayısı: 1739
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!