Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 862

Toplantı Tarihi:22.07.2022

Toplantı No     :862

1 - T. C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2022 yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi adına "Metaverse Girişim Stüdyosu" başlıklı bir proje başvurusunun başarılı olması durumunda proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanması ve projenin uygulanmasının uygun görülmesi durumunda, proje kapsamında hibe sözleşmesini imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirmek üzere Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ'ın, yetkilendirilmesine izinli hariç oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 1428
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!