Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 861

Toplantı Tarihi:08.07.2022

Toplantı No     :861

1- Doç. Dr. Sennur ALAY AKSOY’un Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Makinaları Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Mehmet UYSAL’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Hamit Hakan ARMAĞAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilileri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3-Doç. Dr. Fevziye Burcu ŞİRİN’in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02/03/2022 tarihli toplantısında uygun buluna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Yurt İçinde Yabancı Dil Eğitimi Alacak Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Karşılanması Amacıyla Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar", uyarınca düzenlenecek olan ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının güz döneminde başlaması planlanan Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı kapsamında programa katılmak isteyen adayların ilgili Usul ve Esasların 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümleri uyarınca Üniversitemize verilen kontenjan sayısınca aday kursiyerlere ait EK-te yer alan listenin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Orhan TOSUN’un görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 1889
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!